Přejít na obsah

MĚSTO PROMINE POPLATEK ZA PŘEDZAHRÁDKY

Město Ústí nad Orlicí ve snaze pomoci podnikatelům zmírnit dopady koronavirové krize promine v letošním roce provozovatelům restaurací, kaváren a dalších pohostinských zařízení místní poplatek za předzahrádku. Podnikatelé v pohostinství však nadále musí počítat s tím, že prominutí poplatku je nezbavilo povinnosti získat souhlas města s užíváním veřejného prostranství. Souhlas za město vydává odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend. Provozovatelé předzahrádek se mohou obrátit na pana Jiřího Jansu, telefonní číslo 465514317 nebo 603807380, e-mail jansa@muuo.cz.

news list