Přejít na obsah

ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA

Ve čtvrtek 24. června 2021 se po roce a půl sešla Bezpečnostní rada města Ústí nad Orlicí ke svému čtvrtému řádnému jednání. Uplynulá dvě mimořádná jednání byla svolána k řešení pandemické situace a k plnění úkolů nouzového stavu.

Na programu jednání bylo 8 bodů. Po dokladu plnění již přijatých usnesení byl schválen Plán činnosti na rok 2021 a doklad o průběhu Covid-19 v našem městě. Hlavním bodem jednání byla souhrnná aktualizace Krizového plánu se všemi jeho částmi a jeho opětovné schválení. Tajemník povodňových komisí přednesl zprávu o povodňové ochraně za uplynulý rok. Členové bezpečnostní rady byli následně seznámeni s novými úkoly na úseku obrany - Dílčího plánu obrany.

V závěru jednání byl doložen stav podzemních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou. V posledním bodu jednání byla předložena a projednána cenová nabídka ke zřízení vodoměrného místa u mostu v místní části Černovír.

Před ukončením jednání, starosta města Petr Hájek, poděkoval všem členům bezpečnostní rady za vzornou spolupráci při zvládání pandemické situace v uplynulém roce.

IMG9786
IMG9788
IMG9792
IMG9793

news list