Přejít na obsah

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S PAVLEM SEDLÁČKEM

V pátek 23. července 2021 se ve smuteční síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí uskutečnilo poslední rozloučení s jednou z nejvýraznějších osobností našeho města, Pavlem Sedláčkem, který zemřel v pátek 16. července 2021 ve věku nedožitých 78 let.

Pavel Sedláček prožil celý život v Ústí nad Orlicí. Profesí byl strojař a uplatnění našel v tehdejším Kovostavu. Již od mládí koketoval s uměním, zpíval v tanečním orchestru a pokukoval po ochotnickém divadle.

Zásadní zlom v profesním, ale jistě i v osobním životě Pavla Sedláčka nastal na podzim 1986, kdy byl zvolen do funkce předsedy Městského národního výboru. Tehdy samozřejmě nemohl tušit, že bude u všech podstatných událostí města a že mnohé z nich zásadně ovlivní i z pozice místostarosty města, kterou zastával v letech 1990 až 1998.    

Stál mj. u komplexní rekonstrukce Roškotova divadla, u výstavby Kulturního domu nebo čistírny odpadních vod a zasloužil se například o obnovení činnosti městského muzea, restaurování Křížové cesty na Andrlově chlumu.

Velkou láskou Pavla Sedláčka bylo umění a kulturní činnost. Od roku 1966 působil v Divadelním souboru Vicena. V roce 1973 se zasloužil o znovuobnovení souboru. Byl výrazným členem smíšeného pěveckého sboru Alou Vivat. S Pavlem Sedláčkem je v Ústí nad Orlicí neodmyslitelně spojena Kocianova houslová soutěž. Na její organizaci se poprvé podílel v roce 1971 při 13. ročníku a to až do letošního 63. ročníku. Založil Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana, ve kterém působil víc jak dvacet let v pozici předsedy správní rady. Díky němu se v našem městě koná hudební festival Kocianovo Ústí. Stejné nadšení a energii vkládal do Heranovy violoncellové soutěže.

Pavel Sedláček obdržel v roce 2008 Cenu města Ústí nad Orlicí za dlouholetou obětavou práci na poli kultury.

Díky svému profesnímu zaměření, nekonfliktní a přátelské povaze, spolkové aktivitě, organizačním schopnostem a pracovitosti „patřil doslova celému Ústí“. Celý nekrolog Pavla Sedláčka čtěte ZDE.

Čest jeho památce.

IMG1037
IMG1023
IMG1031
IMG1048
IMG1058
IMG1067
IMG1071
IMG1074
IMG1077
IMG5521
IMG3338
IMG6653
IMG0143
IMG0211
IMG6882
IMG6925
IMG8428
IMG9395
IMG1051

news list