Přejít na obsah

ANKETA K MĚSTSKÉMU KAMEROVÉMU SYSTÉMU

V ústeckých ulicích dohlíží na bezpečnost a veřejný pořádek Městský kamerový dohlížecí systém. Kamery pomáhají objasňovat trestnou činnost, přestupky proti veřejnému pořádku, dopravní nehody nebo případy vandalismu. Město Ústí nad Orlicí uvažuje o inovacích a rozšíření kamerového systému. Jako podklad pro rozhodování nám mají posloužit i názory obyvatel města, které chceme nasbírat pomocí ankety připravené Komisí prevence kriminality. Zajímá nás, zda se v Ústí nad Orlicí cítíte bezpečně, co ovlivňuje vaše pocity, ale i to, jak kamerový systém hodnotíte a kde by jeho rozšíření bylo podle vašich zkušeností žádoucí.

Vaše názory jsou pro nás důležité, nenechte si je pro sebe. Zúčastnit se ankety bude možné do 30. září 2021, a to dvěma způsoby. Do zářijových Ústeckých listů bude vložen formulář, který lze vyplněný odevzdat v Informačním centru města (Sychrova 16, Ústí nad Orlicí – budova radnice), anketu je možné vyplnit také elektronicky na adrese: www.ustinadorlici.cz/cs/informujou/5851 nebo přímo pod textem viz níže.

První kamery Městského kamerového dohlížecího systému byly v Ústí nainstalovány v roce 2004, od té doby postupně dochází k obměně zastaralé techniky za novou a pracuje se na zdokonalení celého systému. Bližší informace o kamerách a práci městské policie naleznete na webových stránkách města v rubrice Městská policie: www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/mestska-policie/o-nas.

IMG 3178

news list