Přejít na obsah

MĚSTO VYHLAŠUJE DOTAČNÍ PROGRAMY

Rada města Ústí nad Orlicí na svém zasedání dne 11.10.2021 projednala a usnesením č. 2238/104/RM/2021 schválila vyhlášení dotačních programů z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče pro rok 2022.

Pro rok 2022 byly městem Ústí nad Orlicí pro oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče vyhlášeny následující dotační programy:

  1. Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2022
  2. Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2022
  3. Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2022
  4. Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2022
  5. Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v roce 2022

Schválené dotační programy a formuláře žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2022 jsou k dispozici na webu města Ústí nad Orlicí (Město – Dotace města - Dotace do oblasti školství, kultury, sportu, památkové péče).

Žádosti o dotace z výše uvedených dotačních programů pro rok 2022 se přijímají na předepsaných formulářích od 1.12.2021.


Rada města Ústí nad Orlicí na svém 105. zasedání dne 25. října 2021 schválila usnesením č. 2261/105/RM/2021 vyhlášení dotačního programu na činnost v oblasti sociálních služeb na rok 2022. 

Schválený dotační program (včetně termínů pro podání žádostí) a tiskopisy žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2022 jsou k dispozici na webu města Ústí nad Orlicí (Město – Dotace města - Dotace do oblasti sociálních služeb), dále mohou být zaslány po vyžádání na odboru sociálních služeb

(e-mail: habrova@muuo.cz, tel.: 465 514 523).

news list