Přejít na obsah

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2022

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2022

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2022

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2022

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2022

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoli kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2022

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

  • individuální dotace do této oblasti budou poskytovány jen ve výjimečných případech nebo v těch situacích, kdy pro řešení finanční potřeby žadatele nebylo možno využít dotační programy nebo kdy takovou potřebu finančních prostředků nemohl žadatel předpokládat
  • Žádost o poskytnutí individuální dotace - formulář
  • Finanční vypořádání individuální dotace - formulář
  • Přehled poskytnutých dotací v roce 2022

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2021

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2021

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2021

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2021

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2021

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoli kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2021

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2020

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2020

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2020

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2020

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2020

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoli kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2020

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2019

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2019

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2019

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2019

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2019

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoli kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2019

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2018

1. Dotační programy do oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:

1.1 Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v r. 2018

1.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v r. 2018

1.3 Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v r. 2018

1.4 Rozvoj a údržba sportovišť v r. 2018

1.5 Podpora údržby nemovitostí (nikoli kultur. památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v r. 2018

2. Individuální dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče:


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2017


Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2016


Dotace města Ústí nad Orlicí za rok 2015