Přejít na obsah

FAKTA O VILE V PARKU U ROŠKOTOVA DIVADLA

Dlouhodobou snahou města je revitalizovat zanedbaný městský park u Roškotova divadla. Součástí projektu je mimo jiné i zbourání tzv. Janderovy vily, ve které dříve sídlil dům dětí a mládeže. Navržené architektonické řešení bylo od roku 2019 několikrát veřejně prezentováno a diskutováno na zastupitelstvu za účasti autora arch. Šolce. Záměr byl představen nejen ve veřejném prostoru nákupního centra Nová Louže a v ul. 17. listopadu, ale také na červnovém setkání s veřejností v Malé scéně. Projekt byl odsouhlasen Národním památkovým ústavem a na jeho rozsah bylo vydáno územní rozhodnutí. Zastupitelstvem města byl projekt schválen 13. 12. 2021.

V souvislosti se záměrem realizace projektu a s plánovanou demolicí uvedené vily se v minulých dnech objevilo na sociálních sítích několik nepravdivých informací a spekulací, které chce město uvést na pravou míru.

Objekt je prázdný a nevyužívaný od podzimu 2011, kdy jej kvůli havarijnímu stavu opustil dům dětí a mládeže. Bývalý soukromý vlastník vilu marně prodával prostřednictvím realitních kanceláří v letech 2012 a 2013. Město Ústí nad Orlicí vilu odkoupilo v červnu 2014 za jeden milion korun se záměrem provést demolici objektu a otevřít park směrem do centra. Průchodnost parkem mezi ulicí Ježkovou, Lukesovou a Husovou bylo a nadále je dlouholetou prioritou vedení města, které současně nabídlo uměleckoprůmyslové škole vilu dočasně využívat pro studentské aktivity. Vzhledem ke stavu objektu nebyla nabídka využita, ani následně nenašla budova jiné uplatnění a v průběhu uplynulých let nebyl předložen žádný alternativní návrh.

Vila je již od roku 2011 ve špatném technickém stavu. Po přestavbách ztratila svou původní historickou i estetickou hodnotu. Rekonstrukce objektu bude velmi nákladná. Odborným posudkem byla stanovena na zhruba 24 milionů korun a znamenala by výrazné prodražení revitalizace parku, která je vyčíslena na 30 milionů korun.

Případný prodej objektu nezaručuje jeho plnohodnotnou rekonstrukci, zároveň výrazně zmenší plochu městského parku a zásadně zkomplikuje nebo znemožní průchodnost parku z Lukesovy ulice. Město Ústí nad Orlicí za uplynulých 7 let nikdy žádnou oficiální nabídku k prodeji vily nedostalo a nebylo vyzváno k žádnému jednání za účelem případné směny pozemků.

Propočet nákladů na rekonstrukci č.p. 312 v Lukesově ulici

janderovavilaprosinec2021-9
janderovavilaprosinec2021-8
janderovavilaprosinec2021-2
janderovavilaprosinec2021-1
janderovavilaprosinec2021-3
janderovavilaprosinec2021-4
janderovavilaprosinec2021-5
janderovavilaprosinec2021-7