Přejít na obsah

ŽÁDOSTI O JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ

Žádosti o jednorázový příspěvek ve výši 5.000 Kč na dítě narozené od 02.08.2004 do 31.12.2022 bude možné na Městském úřadu Ústí nad Orlicí podávat osobně na pracovišti CzechPOINT (Mírové náměstí čp. 7, 2. poschodí) od pondělí 15.08.2022 do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 01.08.2023.

Je nutné, aby žadatel předložil občanský průkaz a znal identifikační údaje dítěte. Žadatelem může být dle zákona zákonný zástupce dítěte nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče.