Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

Obecní živnostenský úřad

Žádosti týkající se živnostenského podnikání není třeba předem vyplňovat, při osobním podání budou vyplněny elektronicky pracovníkem ŽÚ.

Provozní doba - každý pracovní den nepřetržitě

Pondělí          8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 14:30

Ověřování listin a podpisů - polední přestávka 11:00 - 12:00 hodin.

Zajišťuje úkoly na úseku ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V oblasti samostatné působnosti:

 • zabezpečuje přípravu právních předpisů města po legislativní i obsahové stránce,
 • vede evidenci právních a vnitřních předpisů města (např. obecně závazných vyhlášek, nařízení, směrnic),
 • provádí právní konzultace pro orgány města a organizační jednotky úřadu,
 • zastupuje město před soudy,
 • zabezpečuje právní vymáhání pohledávek města,
 • zpracovává výroční zprávu o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • zabezpečuje plnění úkolů města jako zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V oblasti přenesené působnosti:

 • je provozovatelem živnostenského rejstříku podle zákona o živnostenském podnikání,
 • rozhoduje podle zákona o živnostenském podnikání,
 • plní úkoly kontaktního a informačního místa pro podnikající fyzické a právnické osoby podle zákona o živnostenském podnikání,
 • provádí kontroly podle zákona o živnostenském podnikání, podle zákona o ochraně spotřebitele a podle zákona o spotřebních daních,
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona o zemědělství,
 • rozhoduje podle zákona o zemědělství,
 • plní úkoly kontaktního místa veřejné správy CzechPoint, provádí autorizovanou konverzi dokumentů, vede agendu informačního systému datových schránek, vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy, a to výpisy z následujících rejstříků:
  - Živnostenský rejstřík
  - Rejstřík trestů
  - Obchodní rejstřík
  - Katastr nemovitostí
  - Insolvenční rejstřík
  - Informační systém odpadového hospodářství (Registr účastníků provozu modulu autovraků)
  - Informační systém o veřejných zakázkách (Seznam kvalifikovaných dodavatelů)
  - Centrální registr řidičů (Bodové hodnocení řidiče)
 • provádí identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí vidimaci a legalizaci podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
 • zabezpečuje činnost matričního úřadu (např. vydává rodné listy, úmrtní listy, organizačně zajišťuje uzavírání sňatků, vede matriční knihy, přijímá doklady k uzavření manželství a žádosti o osvědčení o státním občanství ČR) 
Rada Marian, Mgr. Vedoucí odboru
465 514 274
777 736 326

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 302

Martincová Jana, Bc. přestupky
465 514 305
731 630 663

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 206

Dušková Kateřina přestupky
465 514 308
736 516 305

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 206


Rejentová Jana Zástupce vedoucího odboru, Živnostenské podnikání, Podnikání v zemědělství, CzechPoint
465 514 312
777 736 568

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 301

Borovcová Alena, DiS. Živnostenské podnikání, Podnikání v zemědělství, CzechPoint, Ověřování listin a podpisů
465 514 358
730 526 879

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 301

Pávková Eva, Ing. Živnostenské podnikání, Podnikání v zemědělství, CzechPoint, Ověřování listin a podpisů
465 514 311
736 516 264

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 301


Bednářová Lenka matrika
465 514 307
739 380 554

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 205

Jiruchová Jana, Ing., DiS. matrika
465 514 230
736 516 293

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 210

Pirklová Marta, Ing. matrika
465 514 231
734 236 983

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 209


Nováková Zdeňka, Bc. Vymáhání pohledávek, Ochrana osobních údajů (GDPR), Ověřování listin a podpisů
465 514 323
736 516 265

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 303