Přejít na obsah

NA DOTACE VÍC PENĚZ, REAGUJEME NA ZDRAŽOVÁNÍ

Město Ústí nad Orlicí každoročně vypisuje dotační programy, kterými podporuje různé oblasti života. Rada města vzala v potaz nárůst cen energií a navýšila objem finančních prostředků, které budou v roce 2023 vyčleněny na granty podporující kulturu, sport nebo sociální služby. Konkrétně půjde o dotační program na podporu pravidelné činnosti sportovních organizací, v roce 2023 bude navýšen jeho objem o více než půl milionu korun na celkových 2,28 milionu korun. Také na rozvoj a údržbu sportovišť bude v příštím roce alokováno více peněz, a to o 240 tisíc na celkových 1,04 milionu korun. S vyššími cenami za energie počítá i dotační titul na kulturní a volnočasové aktivity ve městě, vzroste o 50 tisíc na celkových 600 tisíc korun. Město lze požádat také o grant na jednotlivé sportovní nebo volnočasové akce sportovního charakteru, případně na údržbu nemovitostí v městské památkové zóně.

Posílen byl také dotační program pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví, ze kterého mohou čerpat prostředky registrovaní i neregistrovaní poskytovatelé služeb. Objem vyčleněných finančních prostředků byl pro rok 2023 navýšen z 1,4 na 1,6 milionu korun. Žádat lze o grant na činnost, která rozvíjí a zkvalitňuje síť sociálních a zdravotnických služeb, především těch s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem, ale také na jednorázové projekty nebo na služby, které se zabývají sociální prevencí.

Dotace poskytované městem byly celkově navýšeny o více než 1 milion korun. U sportovních dotací navýšení představuje 30 %, v oblasti sociálních služeb 15 % a dotace na kulturní a volnočasové aktivity se zvýšily o 10 %.

Bližší informace o všech dotačních titulech vypsaných městem včetně podmínek udělení a formulářů najdou zájemci na našem webu v sekci Dotace města. Žádost o grant v oblasti kultura – sport bude možné podat od 1. 12. 2022 do 23. 1. 2023 (na údržbu nemovitostí až do 30. 4. 2023), v oblasti sociální služby – zdravotnictví od 5. 12. 2022 do 23. 1. 2023.