Přejít na obsah

ZAHÁJILI JSME VÝBĚR MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Místní poplatek ze psa i za obecní systém odpadového hospodářství můžete zaplatit prostřednictvím mobilní aplikace ve svém telefonu. Návštěva úřadu není nutná.

Město Ústí nad Orlicí vybírá i v roce 2023 místní poplatky. Termíny splatnosti poplatků ani jejich výše se oproti roku 2022 nemění. Poplatky jsou splatné do konce měsíce května.

Pokud máte mobilní aplikaci s internetovým bankovnictvím, nebo chcete poplatek zaplatit prostřednictvím platební karty, využijte k platbě platební portál města.

Při platbě přes platební portál nemusíte znát výši poplatku po slevě ani svůj variabilní symbol. Stačí navštívit web města a v záložce Platební portál https://platby.muuo.cz/zpo/platby si tyto informace jednoduše a rychle dohledat. Na tomto místě můžete poplatek také zaplatit, a to buď prostřednictvím své platební karty, nebo ze svého účtu po vygenerování QR kódu ve Vaší mobilní aplikaci s internetovým bankovnictvím.

Bližší informace o sazbách poplatků naleznete na webu města https://www.ustinadorlici.cz/cs/ostatni-clanky/2923-poplatky.

Občanům, kteří nám sdělili svůj e-mail, zašleme včas informaci o výši jejich poplatku a také platební údaje prostřednictvím elektronické pošty.

Stále platí možnost zjistit platební údaje na základě dotazu zaslaného na e-mail stantejska@muuo.cz, nebo telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 465 514 210 nebo 739 038 870 pro poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a na e-mail rehakova@muuo.cz, nebo telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 465 514 273 nebo 736 516 286 pro poplatek ze psů.

Pokud máte zřízenu službu České pošty SIPO, můžete na výše uvedené e-maily sdělit své spojovací číslo (je uvedeno na každém dokladu SIPO), udělit souhlas s inkasem a my budeme úhradu místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství inkasovat prostřednictvím pošty bez toho, že byste museli hlídat termíny platby a zjišťovat si variabilní symbol a výši částky, kterou máte dle obecně závazné vyhlášky uhradit. Poplatek ze psů přes SIPO platit nelze.