Přejít na obsah

PREZENTACE VÍTĚZNÉHO NÁVRHU ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽ GALERIE PERLOU SE USKUTEČNÍ 15.2. V 17 HODIN V MALÉ SCÉNĚ

Užší architektonickou soutěž Galerie Perlou vypsalo město na jaře loňského roku, hodnocení proběhlo v říjnu. První cenu získal návrh brněnského architektonického ateliéru CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. Podle jejich návrhu by se další část areálu bývalé textilky Perla 01 (část administrativní budovy, strojovny a rozvodny) mohla proměnit v galerii moderního umění, které rozšíří centrum města a možnosti trávení volného času. Vedle výstavní galerie má v objektu vzniknout i edukační prostor a kabinet textilu, který by vyzdvihnul odkaz na textilní historii města. Nové zázemí zde najde také městské organizace Klubcentrum. V přízemí je navržena kavárna, která je propojená s novým veřejným prostorem, jeho dominantou je zachovalý tovární komín. Předpokladem realizace budou dotační prostředky, například z programů na revitalizaci brownfieldů.

V první fázi soutěže se sešlo 18 přihlášek, odborná porota z nich vybrala pět účastníků, kteří byli vyzváni k předložení soutěžních návrhů. Odevzdány byly čtyři, které byly následně prezentovány a hodnoceny anonymně. Po jejich zhodnocení se porota, které předsedal doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., rozhodla udělit 1. a 2. cenu, 3. cena udělena nebyl. První cenu porota doporučila udělit ateliéru architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa, který zaujal svým odvážným a městotvorným přístupem.

Porota ocenila jasné, elegantní řešení, vycházející z regulačního plánu území, včetně kreativního přístupu ke stávajícím objektům. Návrh přináší vhodné propojení provozu galerie, včetně jejího vnitřního veřejného prostranství s veřejnými prostranstvími, galerii obklopujícími, zejména s náměstím před Domem dětí a mládeže, a umožnění průchodu vnitřním náměstím.

O průběhu a výsledku soutěže bylo informováno zastupitelstvo města, v průběhu ledna a února jsou ve foyer Roškotova divadla vystaveny všechny soutěžní návrhy. Veřejná diskuse za účasti autorů vítězného návrhu se uskuteční 15. února v 17 hodin v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. 

navrh 1 text

Návrh č. 1

OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o.

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU ZDE

navrh 2 text

Návrh č. 2 - 2. cena

caraa.cz s.r.o.

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU ZDE

navrh 3 text

Návrh č. 3

Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU ZDE

navrh 4 text

Návrh č. 4 - 1. cena

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU ZDE