Přejít na obsah

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKU SE BLÍŽÍ

K 31.5.2023 končí splatnost na místní poplatky ze psů a za obecní systém odpadového hospo dářství. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplat níkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu finanční odbor poplatek platebním výměrem, ve kterém může dlužnou částku navýšit až na trojnásobek. Tento dluh může být následně vymáhán v exekučním řízení.
 
Pokud neznáte výši poplatku po slevě, nebo svůj variabilní symbol, můžete navštívit webové stránky města a v záložce Platební portál si tyto informace dohledat. Na tomto místě můžete poplatek také zaplatit, a to buď pro střednictvím své platební karty, nebo ze svého účtu po vygenerování QR kódu ve Vaší mobilní aplikaci s internetovým bankovnictvím. 
 
Stále platí možnost zjistit platební údaje k místnímu poplatku za komunální odpad na základě dotazu zaslaného na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky prostřed nictvím telefonních čísel 465514210 nebo 739038870 a údaje k místnímu poplatku ze psů  bude variabilní symbol sdělen na základě dotazu zaslaného na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky prostřed nictvím telefonních čísel 465514273 nebo 736516286.
 
Uvítáme, pokud zvolíte bezhotovostní platbu poplatku, poplatky lze samozřejmě také pla tit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu a na pokladně společnosti Tepvos (zákaznické centrum). Vyhlášky, které se vztahují k místním poplatkům jsou zveřej něny na oficiálním webu města Ústí nad Orlicí ustinadorlici.cz/cs/urad/vyhlasky-a-narizeni.  

 

Bližší informace naleznete https://www.ustinadorlici.cz/cs/ostatni-clanky/2923-poplatky