Přejít na obsah

UDĚLOVALY SE CENY STAROSTY, MĚSTA A POČIN ROKU

V úterý 30. září se v Roškotově divadle uskutečnil slavnostní večer města Ústí nad Orlicí. Jeho součástí bylo udílení Cen starosty města, ocenění Počinu roku a Cen města. Přítomné večerem provázel herec Alfréd Strejček. O hudební program večera se postarala Chantal Poullain v doprovodu TRIA Štěpána Markoviče, kteří byli zárukou umělecké kvality a vyzdvihli slavnostní atmosféru celého večera.   Ocenění Cena starosty bylo starostou Petrem Hájkem uděleno Janě Šamšulové za činnost v Klubu důchodců v Hylvátech a Senior klubu Ústí nad Orlicí). Dalšími oceněnými Cenou starosty města byl Pavlem Sedláček, Jarmila Fajtová a Jana Dytrichová. Oceněni byli za dlouholetou a obětavou činnost v Nadačním fondu Mistra Jaroslava Kociana a za mnoholetou práci v organizačním výboru Kocianovy houslové soutěže. Jednotlivé oceněné vždy představil video klip.   Ocenění za Počin roku obdržela Pavlína Lipenská za choreografii tanečního vystoupení v rámci ekumenické bohoslužby v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a Ondřej Kobza za projekt Piana na ulici a za neutuchající snahu o zpříjemňování světa kolem nás.    Cenu města obdržela z rukou starosty a místostarostů Olga Pragerová a to za celoživotní aktivitu a pomoc v oblasti vážné hudby a sborového zpěvu a za šíření tohoto umění mezi mladou generaci. Poslední Cenu města získal Ervín Kukuczka za dlouhodobý přínos v oblasti kulturního života a za celoživotní uměleckou činnost.   Poslední ocenění Čestné občanství města in memoriam bylo uděleno Evě Veverkové  za rozvoj kultury v oblasti scénického tance. Cenu z rukou starosty převzala matka Evy Veverkové paní Eva Štanclová.
news list