Přejít na obsah

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHU AUTOBUSOVÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU

Město Ústí nad Orlicí vyzývá své občany a občany okolních obcí, kteří po použití autobusové dopravy jezdí vlakem, případně potřebuji jet z nádraží do města, aby podali návrhy či připomínky k návrhu Pardubického kraje k obsluze železniční stanice ČD v autobusovém jízdním řádu pro rok 2014/2015, s platností od 14.12.2014.   V současné době je navržena tato obsluha:    Pracovní dny    Víkend   Zdůvodněné návrhy prosíme zaslat na e-mailové adresy: espandrz@muuo.cz, nebo pirklová@muuo.cz nejpodřeji do 15.09.2014.   Děkujeme za spolupráci.   JUDr. Zdeněk Ešpandr 1. místostarosta
news list