Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
VV - OOP místní úpravu provozu na veřejně účelové komunikaci - parkovišti p.p.č. 2067/2 u firmy RC AKTIVA čp. 897 v obci Ústí nad Orlicí Veřejná vyhláška zde 15.04.2019 02.05.2019 Miloslava Bartošová
Rozpočtová opatření č. 12 - 38 k rozpočtu města na rok 2019 Oznámení zde 14.04.2019 31.03.2020 Ing. Petra Brejšová
Záměr prodeje části p.p.č.2563/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr zde 15.04.2019 01.06.2019 Eva Polakovičová
Výběrové řízení č. 5/2019 (referent/ka odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend MěÚ) Ostatní zde 12.04.2019 16.05.2019 Bc. Jana Broulíková
Záměr uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlast.práva k části p.p.č. 2367/1 ÚnO Záměr zde 12.04.2019 01.06.2019 Eva Polakovičová
Nález č. 8/2019 Ostatní zde 12.04.2019 16.05.2019 Jitka Urbanová
Záměr prodeje byt.jednotky do os.vlastnictví Husova 692, Ústí nad Orlicí Záměr zde 12.04.2019 31.05.2019 Eva Polakovičová
Záměr prodeje byt.jednotky do os.vlastnictví Bratří Čapků 1169, Ústí nad Orlicí Záměr zde 12.04.2019 31.05.2019 Eva Polakovičová
Záměr pronámu části p.p.č. 314/1 v k. ú. Kerhartice Ústí nad Orlicí Záměr zde 10.04.2019 01.05.2019 Mgr. Přemysl Šťovíček
Záměrpronájmu části p. p. č. 667/11 v k.ú. Černovír Ústí nad Orlicí Záměr zde 10.04.2019 01.05.2019 Mgr. Přemysl Šťovíček