Přejít na obsah

Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
Nabídka nemovitých věcí SPÚ k náhradním restitucím Oznámení zde 22.11.2022 21.12.2022 Státní pozemkový úřad
Záměr prodeje části p.p.č. 49/7 a části p.p.č. 49/5 vše v k.ú. Hylváty III. Záměr zde 15.11.2022 31.01.2023 Eva Collinová
Záměr prodeje části p.p.č. 49/7 a části p.p.č. 49/5 vše v k.ú. Hylváty II. Záměr zde 15.11.2022 31.01.2023 Eva Collinová
Záměr prodeje části p.p.č. 49/7 a části p.p.č. 49/5 vše v k.ú. Hylváty I. Záměr zde 15.11.2022 31.01.2023 Eva Collinová
Záměr darování spoluvlastnického podílu 2582/10000 na budově č.p. 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454 a záměr prodeje st.p.č. 3586, st.p.č. 3587 a st.p.č. 3589 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr zde 14.11.2022 11.12.2022 Eva Collinová
VV - Oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Dlouhá Třebová Oznámení zde 14.11.2022 29.12.2022 Lukáš Franz
VV - OOP, kterým se mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020 ze dne 2. 4. 2020 Veřejná vyhláška zde 03.11.2022 31.12.2023 Ministerstvo zemědělství ČR
Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2022 č. 155–179 Oznámení zde 02.11.2022 31.03.2023 Ing. Petra Brejšová
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - nařízení 3/2022 Oznámení zde 25.10.2022 31.03.2023 Bc. Zdeňka Nováková
Vyhlášení dotačních programů města Ústí nad Orlicí pro oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče na rok 2023 Oznámení zde 25.10.2022 31.01.2023 Bc. Eva Machatá