Přejít na obsah

Úřední deska

Titulek Kategorie Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Autor
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 2. 2023 - Ústí nad Orlicí Oznámení zde 27.02.2023 02.01.2024 ÚZSVM
Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých Ostatní zde 27.02.2023 04.04.2023 Exekutorský úřad Šumperk
Výběrové řízení č. 3/2023 na obsazení pracovního místa referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí Oznámení zde 24.02.2023 21.03.2023 Lucie Břízová
Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Oznámení zde 24.02.2023 01.04.2023 Bc. Zdeňka Nováková
VV - Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Sopotnice Oznámení zde 23.02.2023 06.04.2023 Lukáš Franz
Oznámení nálezu - pořadové číslo 8/2023 (svazek klíčů s přívěškem) Oznámení zde 20.02.2023 21.03.2023 Jitka Urbanová
Výběrové řízení a záměr prodeje pozemků p.č. 2329/4 a 3084 v katastrálním území Ústí nad Orlicí Záměr zde 15.02.2023 12.04.2023 Eva Collinová
Záměr prodeje bytové jednotky č. 876/2 do osobního vlastnictví v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí Záměr zde 15.02.2023 05.04.2023 Eva Collinová
Upravený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024–2025 příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 Oznámení zde 14.02.2023 31.01.2024 Bc. Iva Dvořáková
Oznámení o konkursním řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí Oznámení zde 14.02.2023 01.04.2023 Věra Entová