Přejít na obsah

Náhradní rodinná péče – pěstounská péče

03. Pojmenování (název) životní situace

Náhradní rodinná péče – pěstounská péče

04. Základní informace k životní situaci

Děti svěřené do péče jiného občana než rodiče.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan ČR, občan členského státu EU, cizinec s povoleným trvalým pobytem na území ČR starší 18 let.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Opis rejstříku trestů musí být bez záznamu či se záznamem, jež není v rozporu se zajištěním výchovy a péče o svěřené dítě. Spolupráce na vyplnění předepsaných formulářů (žádost, osobní dotazník, představa o dítěti, dotazník pro obvodního lékaře, dotazník o zdravotním stavu, dotazník pro zaměstnavatele, zpráva obecního úřadu či přestupkové komise, zpráva OSPOD), doložení dokumentů (oddací list, rozsudek o rozvodu předchozího manželství, rodný list žadatele, fotografie), zahájení správního řízení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návštěvou sociálního pracovníka zabývajícího se náhradní rodinnou péčí (NRP).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních služeb, Městský úřad Ústí nad Orlicí. OSPOD sídlí na ulici Dělnická, č.p. 1405, 562 24 Ústí nad Orlicí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálním pracovníkem NRP Odboru sociálních služeb, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rozmezí pracovní doby. Vzhledem k časové náročnosti prvního informativního setkání doporučujeme si termín schůzky předjednat.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz (další informace získá občan na Odboru sociálních služeb), cestovní pas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zprostředkování osvojení je k dispozici na Odboru sociálních služeb, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je zpracována do 30 dnů a odeslána na Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel, biologičtí rodiče nezletilého dítěte, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, okresní soud, Krajský úřad Pardubického kraje.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Optimální zdravotní stav, opis rejstříku trestu, souhlas s vyžádáním osobních údajů žadatelů, absolvování psychologických testů a pohovoru, účast na odborné přípravě žadatelů NRP.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vhodné ke sjednání osobní schůzky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
  • Zákon č. 59/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 505/2004 Sb., správní řád, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

---

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí městského úřadu, odvolání proti rozsudku okresního soudu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vyřazení žádosti z evidence žadatelů.

21. Nejčastější dotazy

Věk dítěte, zdravotní stav dítěte, právní postavení dítěte, čekací lhůta na dítě.

22. Další informace

Poskytnou sociální pracovníci OSPOD.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

http://www.mpsv.cz/cs/4

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Návštěvou sociálního pracovníka Odboru sociálních služeb, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb - Odbor sociálně-právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Ivana Šedová

Mgr. Lenka Tomiková

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---