Přejít na obsah

Svobodná, těhotná, nezletilá žena

03. Pojmenování (název) životní situace

Svobodná, těhotná, nezletilá žena

04. Základní informace k životní situaci

 • Jestliže otec dítěte uzná  otcovství, je plnoletý, má způsobilost k právním úkonům a vztah rodičů  budoucího dítěte jsou v pořádku, stačí uznat otcovství u okresního soudu.
 • Jestliže otec dítěte je sám  nezletilý, musí se dítě svěřit rozhodnutím soudu zpravidla do péče  některému z prarodičů na základě jejich návrhu a otci dítěte se stanoví  výživné, pokud jsou splněné podmínky výdělku (není vyloučeno, že výživné může být stanoveno prarodičům, když rodiče nejsou výdělečně činní).
 • Jestliže otec není ochoten  uznat otcovství k dítěti, zmocní Okresní soud v Ústí nad Orlicí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí k sepsání žaloby o určení otcovství po narození dítěte.
 • Na návrh zákonného zástupce nezletilé těhotné ženy je možné žádat o úhradu části výživného a nákladů spojených s narozením dítěte předem, jestliže nejsou pochyby o otcovství dotyčného muže.
 • U budoucí matky do 15ti let podnět na trestní stíhání otce pro pohlavní zneužívání.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Viz bod č. 4.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod č. 4.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dostavit se na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a po konzultaci se sociálním pracovníkem podat k okresnímu soudu návrh.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních služeb, Městský úřad Ústí nad Orlicí. OSPOD sídlí na ulici Dělnická, č.p. 1405, 562 24 Ústí nad Orlicí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálním pracovníkem Odboru sociálních služeb, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rozmezí pracovní doby. Vzhledem k rozdělení spádové oblasti ústeckoorlicka mezi jednotlivé sociální pracovníky doporučujeme si termín schůzky předjednat. Rozdělení naleznete zde.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Občanský průkaz matky.
 • U nezletilých matek rodný list.
 • Občanský průkaz otce dítěte.
 • Osobní doklady prarodičů.
 • V případě, že je dítě narozené, jeho rodný list.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou nutné žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Návrhy k soudu jsou se žadateli sepsány bezodkladně dle možností příslušného sociálního pracovníka, termín řízení u soudu nemůžeme ovlivnit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okresní soud, škola, úřad práce, okresní správa sociálního zabezpečení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vyplyne až při řešení konkrétní situace.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možné se dotazovat tímto komunikačním kanálem na další informace. Vzhledem k citlivosti problémů a ochraně osobních údajů rodičů a dětí však doporučujeme osobní konzultaci. Vhodné pro smluvení osobní schůzky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 59/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 30/2000 Sb., občanský soudí řád, v platném znění
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, v platném znění
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozsudku okresního soudu nebo rozhodnutí správních orgánů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou žádné. Je vhodné situaci těhotné nezletilé ženy řešit bezodkladně.

21. Nejčastější dotazy

Dosáhne občan plnoletosti uzavřením sňatku?
Ano, ale musí být starší 16 let.

22. Další informace

Jsou k dispozici telefonicky či osobně během pracovní doby u sociálních pracovníků Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

V advokátních kancelářích.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Úmrtí otce před uznáním otcovství, to se řeší žalobou o určení otcovství proti zemřelému otci.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Hufová Martina

Faltusová Dana

Šedová Ivana

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

Vzhledem k rozdělení spádové oblasti ústeckoorlicka mezi jednotlivé sociální pracovníky doporučujeme si termín schůzky předjednat. Rozdělení naleznete zde.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Životní situace v sociální oblasti bývají většinou hodně složité a proto doporučujeme osobní konzultaci se sociálními pracovníky.