Přejít na obsah

Provozování stanice měření emisí

03. Pojmenování (název) životní situace

Provozování stanice měření emisí

04. Základní informace k životní situaci

Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba - žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek dané zákonem č.56/2001, v platném znění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na pracovišti Městského úřadu na ulici Dělnická 1405 v Ústí nad Orlicí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Technik - Milan Karpíšek : tel 465514533

Na odboru dopravy a silničního hospodářství – v úseku silničního hospodářství a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Typ stanice měření emisí, značky a typy vozidel pro které bude prováděno měření, místo provozovny, termín předpokládaného zahájení provozu, popis objektu, příjezdu a parkoviště, seznam technologického vybavení, kladné vyjádření stavebního úřadu, výpis rejstříku trestů, stanovisko hygienické služby a doklad o pověření výrobce vozidla zřídit specializované pracoviště opravny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

---

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek činí 200,- Kč a lze jej uhradit v pokladně MěÚ.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní, v ojedinělých případech 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

16. Elektronická služba, kterou lze využít

---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č.56/2001 Sb., v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č.302/2001 Sb., v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání na Krajském úřadě Pardubického kraje – odboru dopravy a silničního hospodářství, uplatňuje se na MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle zákona č.56/2001 Sb., v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

---

22. Další informace

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

---

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

---

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend.

26. Kontaktní osoba

lic. Jaroslav Škarka , tel 465514546

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25.03.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

25.03.2013

29. Datum konce platnosti popisu

---

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---