Přejít na obsah

Inovační strategie je zpracována jako sebevědomý nadčasový dokument, vytvořený naprincipu:

na dobré a kvalitní záměry se lidské a finanční zdroje vždycky najdou. Není všeobjímající dokument všeho, co má město dělat, ale zahrnuje inovativní opatření, která městu umožní efektivně uchopit nové výzvy a příležitosti v časovém horizontu 5 až 10 let.


Inovační strategie rozvoje města Ústí nad Orlicí

Vize rozvoje centra města

Funkční využití hlavních veřejných prostor v centru města

Dopravní studie města Ústí nad Orlicí

Návrh kroků využití Perly

Současná pozice města v regionu

Vnější příležitosti – evropské dotace 2014 - 2020


strategie.jpg