Přejít na obsah

Regulační plán včetně Změny č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a úplné znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.


Úplné znění Regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" po vydání změny č. 4

Textová část

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Dopravní infrastruktura

Koordinační výkres


Regulační plán obytné plochy „U Letiště“

Dne 11.9.2006 pod č. usnesení 812/2006 byl Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí schválen Regulační plán obytné plochy „U Letiště“. Obecně závazná vyhláška, kterou je vyhlášena závazná část regulačního plánu nabyla účinnosti dne 1.10.2006.
 
Textová část 

Grafická část 

Obecně závazná vyhláška 


Změna č. 1 Regulačního plánu obytné plochy „U Letiště“

Dne 10. 12. 2012 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí schválena Změna č. 1 Regulačního plánu obytné plochy „U Letiště“, která nabyla účinnosti dne 28.12.2012.

Textová část 

Hlavní výkres 

Výkres regulativů výstavby 


Změna č. 2 Regulačního plánu obytné plochy „U Letiště“ 

Dne 14. 12. 2015 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí schválena Změna č. 2 Regulačního plánu obytné plochy „U Letiště“, která nabyla účinnosti dne 30.12.2015. 

Textová část 

Hlavní výkres 

Hlavní výkres - detail


Změna č. 3 Regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" 

Dne 10. 04. 2017 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 3 Regulačního plánu obytné plochy "U Letiště", která nabývá účinnosti dne 28.04.2017.

Textová část 

Hlavní výkres


Změna č. 4 Regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" 

Dne 12. 09. 2022 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 4 Regulačního plánu obytné plochy "U Letiště", která nabývá účinnosti dne 06.10.2022.

Textová část 

Grafická část

Srovnávací text