Přejít na obsah Přejít na navigaci

Standardizace OSPOD Ústí nad Orlicí, CZ.1.04/3.1.03/C2.00032

Obrázek

Město Ústí nad Orlicí zahájilo 1. 2. 2014 projekt ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Ústí nad Orlicí od 1.1.2015 naplňuje zákonnou povinnost a činnost tohoto oddělení podléhá standardům kvality sociálně-právní ochrany dětí. Do konce června tohoto roku probíhá zavádění standardů na oddělení a ke standardizaci je možné vaším prostřednictvím poskytnout zpětnou vazbu formou anonymního dotazníku. Monitorovací dotazník je k vyzvednutí v každé kanceláři oddělení, popř. na chodbě oddělení, nebo je možné si jej stáhnout z webových stránek města. Vyplněný dotazník lze odevzdat v kanceláři vedoucího pracovníka oddělení paní Bc. Sylvy Heulerové.

Standardizace OSPOD

č. projektu: CZ.104/3.3.03/C2.00032

 


Standardy OSPOD Ústí nad Orlicí:

 1. Místní a časová dostupnost
 2. Prostředí a podmínky
 3. Informovanost o výkonu SPOD
 4. Personální zabezpečení SPOD
 5. Přijímání a zaškolování zaměstnanců
 6. Profesní rozvoj zaměstnanců
 7. Prevence
 8. Postup od přijetí oznámení po přidělení případu
 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte
 10. Kontrola případu
 11. Rizikové a nouzové situace
 12. Dokumentace o výkonu SPOD
 13. Vyřizování a podávání stížností
 14. Návaznost výkonu SPOD na další subjekty

Ostatní dokumenty

Spolupracující subjekty

Na koho se obrátit - Působnost pracovníků OSPOD ve spádové oblasti

Informační leták LAXUS

Informační leták OPATROVNÍK

Informační leták NRP

Informační leták KURÁTOR

Informační leták KURÁTOR PRO DÍTĚ

Stížnost

Stížnost pro dítě

Dokumenty jsou zpracovány ve formátu PDF.


Dokumenty týkající se projektu:

Standardizace OSPOD Ústí nad Orlicí, CZ.1.04/3.1.03/C2.00032

Zápis z workshopu I. - multidisciplinární setkání

Tisková zpráva z II. workshopu 18.11.2014

Tisková zpráva z III. workshopu 5.5.2015

 

Obrázek