Přejít na obsah
Mgr. Pavel Svatoš

Neuvolněný místostarosta

465 514 235-6


Kompetence na úseku samosprávy v oblastech:

odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
odbor kancelář tajemníka
odbor stavební úřad