Přejít na obsah

Obecné informace

Rada města

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Ze své činnosti je odpovědna zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti je jí svěřeno vydávání nařízení.

Počet členů rady města je vždy lichý nejméně 5 a nejvýše 11 členů. V rámci stanoveného rozmezí je určen i počet členů Rady města Ústí nad Orlicí, který činí 7 členů. 

Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, obvykle jedenkrát za týden nebo za dva týdny. Jednání rady města jsou neveřejná. 

Jednací řád Rady města Ústí nad Orlicí

Jednací řád komisí Rady města Ústí nad Orlicí

Termíny zasedání rady v roce 2022:

10.1., 17.1., 31.1., 21.2., 7.3., 21.3., 28.3. (VH TEPVOS/KTV), 4.4., 25.4., 9.5., 16.5., 23.5., 6.6., 20.6., 27.6. (VH TEPVOS/KTV), 11.7., 8.8., 29.8., 5.9., 3.10. (VH TEPVOS/KTV), 10.10., 24.10., 31.10., 21.11., 28.11., 5.12., 19.12. (RM/VH TEPVOS).

Radu města Ústí nad Orlicí tvoří:

Petr Hájek Starosta

Preclík Jiří Místostarosta

Mgr. Pavel Svatoš Neuvolněný místostarosta


Matouš Pořický Neuvolněný místostarosta