Přejít na obsah

Vítejte na informační webu Města Ústí nad Orlicí k jeho největšímu projektu této doby, kterým je Perla v centru města. Naleznete zde informace, výzvy ke spolupráci a pozvání na akce. Veškeré své připomínky a podněty směřujte ke starostovi Petru Hájkovi, tel. 777 736 337, e-mail hajek@muuo.cz. VIZE PERLA 2020 - STRUČNĚ, VIZE PERLA 2020 - PLNÝ TEXT

 
REGULAČNÍ PLÁN PERLA

Vydaný Regulační plán "Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí"


Prezentaci veřejného prostranství Perla 01 naleznete ZDE


NOVOSTAVBA DDM DUHA V AREÁLU PARLA 01

Kompletní dokumentace novostavby DDM DUHA ke stažení ZDE - 210 MB

PerlaDDM001
PerlaDDM003
PerlaDDM004
PerlaDDM002
PerlaDDM007
PerlaDDM008
Perlademolice
Perlavizualizace001
Perlavizualizace002
Perlavizualiaceletecka0093
Perlavizualizace003
Perlavizualizace006
Perlavizualizace007
Perlavizualizace008


INVESTIČNÍ ZÁMĚRY MĚSTA

Galerie Perla - 15 MB

Střední škola uměleckoprůmyslová - 52 MB

Hlavní administrativní budova - 10 MB

DDM Duha & Centrum rozvoje PERLA - 11 MB

Dům dětí a mládeže - 10 MB

Centrum rozvoje - 30 MB


KOMISE PRO REVITALIZACI ÚZEMÍ PERLA 01

Řídící hlavu projektu představuje Komise pro revitalizaci Perla 01, kterou zřídila Rada města Ústí nad Orlicí dne 2.11.2015. STATUT ZDE - JEDNACÍ ŘÁD ZDE

Komise je odborný poradní a iniciativní orgán Rady města, který projednává všechny záměry, spojené s revitalizací Perly a vydává k nim svá stanoviska a doporučení orgánům města. Členy je starosta, místostarostové, manažer veřejné části projektu, manažer privátní části projektu a 2 zástupci veřejného sektoru; trvale přizvanými osobami je městský architekt a PR manažer.

Vystoupení RNDr. Šedové z Komise

Odpověď města na otevřený dopis spolku SPOUSTI

Rezignace SPOUSTI na členství v komisi

Zápis z jednání č. 9/2021 ze dne 16.9.2020 naleznete ZDE

Zápis z jednání č. 8/2020 ze dne 16.9.2020 naleznete ZDE

Zápis z jednání č. 7/2020 ze dne 16.9.2020 naleznete ZDE

Zápis z jednání č. 6/2020 ze dne 19.6.2020 naleznete ZDE

Zápis z jednání č. 5/2020 ze dne 28.2.2020 naleznete ZDE

Zápis z jednání č. 4/2020 ze dne 17.1.2020 naleznete ZDE

Zápis z jednání č. 3/2019 ze dne 29.11.2019 naleznete ZDE

Zápis z jednání č. 2/2019 ze dne 21.11.2019 naleznete ZDE

Zápis z jednání č. 1/2019 ze dne 20.3.2019 naleznete ZDE

Zápis z jednání č. 2/2018 ze dne 28.6.2018 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 1/2018 ze dne 26.2.2018 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 4/2017 ze dne 24.11.2017 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 3/2017 ze dne 22.8.2017 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 2/2017 ze dne 22.6.2017 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 1/2017 ze dne 20.4.2017 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 6/2016 ze dne 9.11.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 5/2016 ze dne 1.8.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 4/2016 ze dne 31.5.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 3/2016 ze dne 19.4.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 2/2016 ze dne 10.3.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 1/2016 ze dne 21.1.2016 naleznete ZDE

Zápis jednání č. 1/2015 ze dne 3.12.2015 naleznete ZDE

Příloha zápisu jednání č. 1/2015 ze dne 3.12.2015

Výpis usnesení RM - zřízení Komise pro revitalizaci PERLY


PRIVÁTNÍ SEKTOR

Město nabízí využití významné části Perly privátnímu sektoru pro účely obchodu, služeb, drobné výroby, zainvestování bydlení apod. Tímto procesem je pověřen Ing. Václav Knejp  (tel. 774 673 364).

On-line formulář Žádosti zájemců o umístění v Perle pro účely podnikání k vyplnění: https://www.survio.com/survey/d/T0A9K8A9G9B3I9Z4H. Formulář ve formátu DOC. Zájemci o případnou prohlídku areálu se mohou obrátit na vedoucího odboru správy majetku města Ing. Jiřího Hrušku (tel. 733 162 925).


CENTRUM ROZVOJE PERLA

Kreativní pracovní skupina

Všichni členové pracovních skupin se zasloužili o formulaci záměru Perla - Centrum rozvoje, jménem Rady města Ústí nad Orlicí jim patří velké poděkování.

Dopis členům Kreativní pracovní skupiny

Zvláštní poděkování patří také partnerům projektu z řad podniků regionu a středních škol, které byly Centrum rozvoje připraveny podpořit.

Dopis partnerům projektu

Posláním Kreativní pracovní skupiny je formulovat zajímavou a udržitelnou náplň veřejné části projektu, který povede k rozvoji člověka, vzdělání a udržení talentů v regionu. Skupina vznikla v září 2015 a je stále otevřenou platformou. Facilitátorem pracovní skupiny je RNDr. Renata Šedová (tel. 603 956 870), které můžete rovněž sdělit svůj zájem o členství. Posláním Kreativní skupiny je formulovat zajímavou a udržitelnou náplň projektu Labyrint člověka, který povede k rozvoji člověka a udržení talentů v regionu.

Aktuální seznam členů (v pořadí jejich přihlášení) naleznete zde.

Zápis z 3. setkání naleznete zde.

Zápis z 2. setkání naleznete zde.

Zápis z 1. setkání naleznete zde.

Inspiraci naleznete zde.

Bližší informace podává Renata Šedová, tel. 603 956 870, e-mail sedova@ohgs.cz

Pracovní skupina Podnikatelé

Cílem pracovní skupiny je definovat služby využitelné a vhodné pro podnikatele regionu (okruh cca do 30 km od Ústí n.O.) v Centru rozvoje v Perle s propojením do vzdělávání a získání budoucích kvalitních zaměstnanců z regionu. Lídrem pracovní skupiny je Bc. Radek Mačát.

Zápis z 1. jednání 18.11.2015 naleznete ZDE.

Pracovní skupina Edukativní

Cílem skupiny je definovat služby využitelné a vhodné pro školy a zájmové organizace dětí a mládeže i volnočasové aktivity dospělých v Centru rozvoje v Perle. Lídrem pracovní skupiny je Mgr. Eva Medunová.

Výsledek průzkumu zájmu škol (24.11.2015)

Zápis z 2. jednání 2.2.2016 naleznete ZDE.

Zápis z 1. jednání 24.11.2015 naleznete ZDE.


DDM DUHA & CENTRUM ROZVOJE PERLA

Předběžná studie proveditelnosti

Prezentace investičního záměru

Investiční záměr DDM Duha & Centrum rozvoje PERLA


PRO MÉDIA

Více informací poskytne starosta města Petr Hájek (tel. 777 736 337)  

http://www.ustinadorlici.cz/files/20160222180213_tz-perla-01-220216.pdf

http://oik.cz/2016/02/hejtman-jednal-s-vedenim-mesta-o-investicich-do-arealu-perly/

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/perla-je-pro-usti-vyzva-hlasi-starosta-financne-pomuze-kraj-20160224.html

https://www.youtube.com/watch?v=pQvcl3iiSw0&feature=youtu.be

Tisková zpráva města ze dne 14. 1. 2015

Tisková zpráva - Perla v Ústí nad Orlicí má svoji vizi (17. 6. 2015)