Přejít na obsah

Perla 01 - historie a současnost

 perla-2.jpg                  perla-1.jpg 

 

Revitalizace území Perly 01 v Ústí nad Orlicí – jak šel čas:

  • V roce 1989 státní podnik Perla zaměstnával v 15 výrobních závodech 5 239 zaměstnanců. Perla byla značkou, výkladní skříní města, díky které získalo Ústí přízvisko „východočeský Manchester“. V rámci privatizace došlo v roce 1994 k rozdělení podniku a jeho přeměně na akciovou společnost. Před vyhlášením konkurzu měla Perla v Ústí nad Orlicí jen tři závody – tkalcovnu, barevnu a úpravnu. Ještě než textilka v roce 2009 zkrachovala, zaměstnávala 400 lidí.
  • Textilka zkrachovala v roce 2009, 30. září podnik opustilo posledních 30 zaměstnanců. Na podzim 2010 celý areál Perly 01 koupilo město Ústí nad Orlicí za 30 milionů korun a tím zabránilo postupnému rozprodávání jednotlivých budov.
  • Postupnými kroky v průběhu následujících dvou let se postupně definovalo budoucí využití tříhektarového území. Výsledkem veřejných diskusí bylo vyhlášení otevřené soutěže o urbanisticko-architektonický návrh celého území. V požadavcích města byl mj. kladen důraz na umístění nového Domu dětí a mládeže. Odborná porota vybírala vítěze z 24 soutěžních návrhů. Podle vítězného návrhu, který následně získal ocenění v rámci celorepublikové soutěže Urbanistický projekt roku, byly v září 2014 zahájeny projekční práce na regulačním plánu.
  • Během následujících čtyř let byly vypracovány jednotlivé investiční záměry města a projekty technické infrastruktury území.
  • V letech 2017 až 2018 probíhala rozsáhlá demolice výrobních hal, které zabíraly více než 80 procent z celkové rozlohy areálu. Stavba nového domu dětí a mládeže byla zahájena v listopadu 2019, objekt byl otevřen 17. září 2021. Novostavba včetně interiéru a vybavení tělocvičny přišla na 85 milionů korun bez DPH, město na ni získalo dotaci ve výši 30 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dne 13. září 2022 získal Dům dětí a mládeže Duha Cenu ministra pro místní rozvoj v soutěži Komunální projekt roku 2022.
  • Revitalizace areálu pokračuje. Na proměně Perly se budou podílet i soukromé investice. V areálu bylo postaveno nové rehabilitační centrum Vital Komplex, bývalou administrativní budovu koupila soukromá společnost a chce ji využít pro služby, obchody a bydlení. Pardubický kraj zde počítá s výstavbou ateliérů pro střední školu uměleckoprůmyslovou. Město má také připraven projekt na parkovací dům, který čeká na vhodnou dotační výzvu. Dalším ambiciózním záměrem je proměnit bývalou kotelnu a rozvodnu, kterou si město nechalo ve svém vlastnictví, na galerii současného umění s odkazem na textilní historii města.

REGULAČNÍ PLÁN PERLA
 

ARCHIV
 
Titulek Datum vložení Dokument
V Perle začíná stavba ateliérů umprumky 10. červen 2024 zde
Dům dětí a mládeže byl ověnčen cenou ministra 13. září 2022 zde
Spustili jsme novou elektronickou úřední desku 14. srpen 2022 zde
Zastupitelstvo schválilo názvy nových ulic 10. duben 2022 zde
Odpočinková zóna před DDM bude dokončena v příštím roce 25. říjen 2021 zde
Podívejte se na otevření domu dětí a mládeže 17. září 2021 zde
Otevíráme nový dům dětí a mládeže 16. září 2021 zde
S ředitelkou Štěpánkou Ročňovou o novém DDM 14. září 2021 zde
Prostor před domem dětí osvěží hravé ruce 14. červen 2021 zde
Administrativní budova našla kupce 4. květen 2021 zde