Přejít na obsah

Při procházkách městem můžete zhlédnout budovy zajímavé jak architektonicky, tak svojí historií. Najdete zde secesní stavbu Hernychovy vily, budovu gymnázia ozdobenou reliefy nebo funkcionalistickou budovu Roškotova divadla oceněnou odbornou veřejností. Nejstarší zachovalou budovou ve městě je budova Jednoty bratrské a symbiozou starého s novým je budova městské knihovny. Klenotem mezi historickými budovami ve městě je kostel Nanebevzetí Panny Marie a přilehlá budova děkanství s krásnými arkádami a zahradou. Své stopy ve městě zanechaly významné osobnosti architektury, stavitelství, sochařství a uměleckých řemesel jako například Kamil Roškot, Quido Kocián, Jan Pacl, Josef Mařatka, Josef Drahoňovský, Jakub Pánek a další. Některé budovy si zachovaly svojí původní funkci, jiné jsou dnes využity pro jiné účely než byly původně postaveny.