Obecné informace

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samosprávy města. Jeho pravomoc je taxativně vymezena zákonem o obcích a to v ustanovení §§ 84 a 85. Jako nejvyšší orgán rozhoduje v nejdůležitějších věcech samosprávy města, které nemůže svěřit jinému orgánu. Jedná se například o program rozvoje města, rozpočet města a závěrečný účet města, volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města, zřizování nebo případně rušení příspěvkových organizací, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o majetkových úkonech atd.

Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává zpravidla starosta.

Zasedání zastupitelstva města je veřejné. Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání je vyvěšena na úřední desce městského úřadu minimálně sedm dnů před zasedáním zastupitelstva města.

Počet členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí je stanoven na 27 členů. 

Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 

Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2018: 

12.2., 16.4., 25.6., 24.9., 5.11., 10.12. 

Členové zastupitelstva města:


Zdeněk Velebný
Zdeněk Velebný

Petr Strákoš
Petr Strákoš


Petr Wagenknecht
Petr Wagenknecht

Bc. Anna Škopová
Bc. Anna Škopová

MUDr. Jan Skotálek
MUDr. Jan Skotálek


Hana Drobná
Hana Drobná

Mgr. Jiří Holubář
Mgr. Jiří Holubář

Jan Zábrodský
Jan Zábrodský


Bohumil Machačný
Bohumil Machačný

Jiří Čepelka
Jiří Čepelka

PaedDr. Jiří Tomášek
PaedDr. Jiří Tomášek


MUDr. Tomáš Adámek
MUDr. Tomáš Adámek

MUDr. Jiří Řezníček
MUDr. Jiří Řezníček

Ing. Bc. Jaroslav Řeháček
Ing. Bc. Jaroslav Řeháček


Vladimír Chudý
Vladimír Chudý

Mgr. Luboš Bäuchel
Mgr. Luboš Bäuchel

Tomáš Teplý
Tomáš Teplý


Mgr. Radka Vašková
Mgr. Radka Vašková

Jana Severová
Jana Severová

RSDr. Jaroslav Fišer
RSDr. Jaroslav Fišer


Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

Mgr. Jan Pokorný
Mgr. Jan Pokorný