Přejít na obsah

Obecné informace

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samosprávy města. Jeho pravomoc je taxativně vymezena zákonem o obcích a to v ustanovení §§ 84 a 85. Jako nejvyšší orgán rozhoduje v nejdůležitějších věcech samosprávy města, které nemůže svěřit jinému orgánu. Jedná se například o program rozvoje města, rozpočet města a závěrečný účet města, volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města, zřizování nebo případně rušení příspěvkových organizací, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o majetkových úkonech atd.

Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává zpravidla starosta.

Zasedání zastupitelstva města je veřejné. Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání je vyvěšena na úřední desce městského úřadu minimálně sedm dnů před zasedáním zastupitelstva města.

Počet členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí je stanoven na 27 členů. 

Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 

Programové prohlášení pro volební období 2018-2022

Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2022: 

7.2., 11.4., 13.6., 12.9., 7.11, 12.12. 

Členové zastupitelstva města:


Mgr. Luboš Bäuchel
Mgr. Luboš Bäuchel

Mgr. Jan Pokorný
Mgr. Jan Pokorný


Petr Strákoš
Petr Strákoš

Bc. Anna Škopová
Bc. Anna Škopová

Jan Zábrodský
Jan Zábrodský


MUDr. Tomáš Adámek
MUDr. Tomáš Adámek

Jiří Čepelka
Jiří Čepelka

Hana Drobná
Hana Drobná


RSDr. Jaroslav Fišer
RSDr. Jaroslav Fišer

Mgr. Jiří Holubář
Mgr. Jiří Holubář

Vladimír Chudý
Vladimír Chudý


Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

Bohumil Machačný
Bohumil Machačný


Ing. Bc. Jaroslav Řeháček
Ing. Bc. Jaroslav Řeháček

MUDr. Jiří Řezníček
MUDr. Jiří Řezníček

Jana Severová
Jana Severová


MUDr. Jan Skotálek
MUDr. Jan Skotálek

Tomáš Teplý
Tomáš Teplý

PaedDr. Jiří Tomášek
PaedDr. Jiří Tomášek


Mgr. Radka Vašková
Mgr. Radka Vašková

Zdeněk Velebný
Zdeněk Velebný

Petr Wagenknecht
Petr Wagenknecht