Přejít na obsah

Dne 12. 9. 2022 Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo aktualizovanou verzi Směrnice, která upravuje nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí a s byty ve vlastnictví Ústeckoorlického bytového družstva, ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo. Směrnice obsahuje podmínky pro uzavírání nájemních smluv městských bytů, způsob evidence žádostí o byty včetně příslušných tiskopisů.

SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S BYTY VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, NEBO KE KTERÝM MÁ MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ DISPOZIČNÍ PRÁVO ZDE.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení DPS

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí