Přejít na obsah

Komunitní plánování

All books: 8872

Kalendář akcí červenec a srpen 2016

Zobrazeno: 183
Datum vložení: čtvrtek 30. červen 2016

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.2/2014 na obsazení pozice vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí Městského úřadu Ústí nad Orlicí

Zobrazeno: 175
Datum vložení: pátek 31. leden 2014

2 ks klíče s přívěškem

Zobrazeno: 184
Datum vložení: pondělí 24. říjen 2022

Aktuální tiskové zprávy 2. února 2017

Zobrazeno: 179
Datum vložení: čtvrtek 2. únor 2017

Aktuální tiskové zprávy 20. dubna 2017

Zobrazeno: 181
Datum vložení: čtvrtek 20. duben 2017

Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2016 o nočním klidu

Zobrazeno: 149
Datum vložení: středa 23. listopad 2016

Opatření obecné povahy úpravy provozu na MK

Zobrazeno: 185
Datum vložení: pondělí 16. květen 2016

Schválené dotace pro rok 2013

Zobrazeno: 192
Datum vložení: pátek 14. červen 2013

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (2019)

Zobrazeno: 217
Datum vložení: pondělí 25. únor 2019

Ústecké listy únor 2015

Zobrazeno: 198
Datum vložení: pátek 30. leden 2015

Veřejní vyhláška - převzetí písemnosti

Zobrazeno: 199
Datum vložení: čtvrtek 10. listopad 2011

VV o možnosti převzít písemnost - J. Hladil

Zobrazeno: 258
Datum vložení: středa 2. prosinec 2020

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 06. 2017

Zobrazeno: 173
Datum vložení: středa 28. červen 2017

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 03. 2017

Zobrazeno: 161
Datum vložení: úterý 18. duben 2017

Zápis ze setkání Osadního výboru Hylváty 07. 09. 2016

Zobrazeno: 146
Datum vložení: středa 21. září 2016

Zápis ze setkání Osadního výboru Hylváty 12. 04. 2017

Zobrazeno: 144
Datum vložení: úterý 18. duben 2017

"Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Ústí nad Orlicí pro volbu prezidenta České republiky ledna 2018"

Zobrazeno: 237
Datum vložení: středa 15. listopad 2017

"VV - OOP Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu - na silnici III/3156 u obce Sudislav n. O., na silnici III/3156 v obci Oucmanice, v obci Hrádek na silnici III/3156 a na místní komunikaci ve směru od obce Jehnědí,"

Zobrazeno: 9
Datum vložení: pondělí 20. květen 2024

"VV - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Pardubického kraje."

Zobrazeno: 373
Datum vložení: středa 28. prosinec 2016

"VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - „Hnátnice – č.p. 267, 268, 270 – odvedení splaškových odpadních vod“"

Zobrazeno: 222
Datum vložení: pátek 21. červenec 2023

"VV - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci stavby „Dolní Dobrouč, Švábův kopec - stavební úpravy kanalizace“"

Zobrazeno: 180
Datum vložení: úterý 24. říjen 2023

"VV - Rozhodnutí o vydání společného povolení k umístění a provedení souboru staveb -„Hnátnice – nové území poz. parc. č. 6089, 5139 – odvedení splaškových odpadních vod, vodovod“."

Zobrazeno: 170
Datum vložení: středa 6. září 2023

"VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby - FTTH_ÚSTÍ_NAD_ORLICÍ_-_NA_ŠTĚPNICI_(FIS)_USSTE1"

Zobrazeno: 206
Datum vložení: pátek 4. srpen 2023

"VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby - FTTH ÚSTÍ NAD ORLICÍ - PODMĚSTÍ_(FIS)_USPOD1"

Zobrazeno: 189
Datum vložení: pátek 4. srpen 2023

*hotovost finanční*

Zobrazeno: 175
Datum vložení: pondělí 6. leden 2020

02 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Zobrazeno: 162
Datum vložení: středa 19. září 2018

03 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu 2018

Zobrazeno: 164
Datum vložení: středa 19. září 2018

04 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu 2018

Zobrazeno: 161
Datum vložení: středa 19. září 2018

05 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu 2018

Zobrazeno: 152
Datum vložení: středa 19. září 2018

06 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu 2018

Zobrazeno: 155
Datum vložení: středa 19. září 2018

07 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu 2018

Zobrazeno: 168
Datum vložení: středa 19. září 2018

08 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům 2018

Zobrazeno: 167
Datum vložení: středa 19. září 2018

09 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) 2018

Zobrazeno: 152
Datum vložení: středa 19. září 2018

1 ks hnědá dámská peněženka s výlisem, 1 ks dámská hnědá peněženka

Zobrazeno: 157
Datum vložení: pondělí 10. červenec 2017

1 ks zavíracího nože, 2 ks světla na kolo, 1 ks nůžky na plech

Zobrazeno: 180
Datum vložení: úterý 17. březen 2015

10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu 2018

Zobrazeno: 151
Datum vložení: středa 19. září 2018

11 - Žádost o udělení souhlasu 2018

Zobrazeno: 192
Datum vložení: středa 19. září 2018

114. usnesení Rady města Ústí nad Orlicí ze dne 13.1.2014

Zobrazeno: 177
Datum vložení: středa 15. leden 2014

12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení 2018

Zobrazeno: 163
Datum vložení: středa 19. září 2018

13 - Žádost o vyjádření 2018

Zobrazeno: 181
Datum vložení: středa 19. září 2018

14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl 2018

Zobrazeno: 161
Datum vložení: středa 19. září 2018

15 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav 2018

Zobrazeno: 158
Datum vložení: středa 19. září 2018

16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru 2018

Zobrazeno: 159
Datum vložení: středa 19. září 2018

17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění 2018

Zobrazeno: 140
Datum vložení: středa 19. září 2018

18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění 2018

Zobrazeno: 143
Datum vložení: středa 19. září 2018

19 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 2018

Zobrazeno: 161
Datum vložení: středa 19. září 2018

2 ks klíče na kroužku

Zobrazeno: 190
Datum vložení: středa 19. květen 2021

2 ks klíče na šňůrce

Zobrazeno: 156
Datum vložení: čtvrtek 24. červen 2021

2 ks klíčů

Zobrazeno: 151
Datum vložení: čtvrtek 16. březen 2023

2 ks klíčů s přívěškem se čtyřlístkem

Zobrazeno: 154
Datum vložení: pondělí 1. červen 2015

2 ks klíčů s rozlišovačem

Zobrazeno: 158
Datum vložení: pátek 20. leden 2023

2 ks klíčů se žetonem

Zobrazeno: 98
Datum vložení: úterý 14. listopad 2023

2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ze dne 10.12.2018

Zobrazeno: 968
Datum vložení: úterý 11. prosinec 2018

20 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu 2018

Zobrazeno: 142
Datum vložení: středa 19. září 2018

21 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu 2018

Zobrazeno: 133
Datum vložení: středa 19. září 2018

22 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu 2018

Zobrazeno: 134
Datum vložení: středa 19. září 2018

23 - Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu 2018

Zobrazeno: 131
Datum vložení: středa 19. září 2018

24 - Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod 2018

Zobrazeno: 138
Datum vložení: středa 19. září 2018

25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla 2018

Zobrazeno: 133
Datum vložení: středa 19. září 2018

2x mobilní telefon nález z 30.03.2023

Zobrazeno: 136
Datum vložení: pondělí 3. duben 2023

3 ks klíčů

Zobrazeno: 149
Datum vložení: středa 31. říjen 2018

3 ks klíčů s modrým čipem

Zobrazeno: 181
Datum vložení: úterý 9. únor 2016

3 ks klíčů, baterka na šňůrce

Zobrazeno: 167
Datum vložení: pátek 13. duben 2018

3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ze dne 11. 2. 2019

Zobrazeno: 887
Datum vložení: úterý 12. únor 2019

4 ks klíčů na kroužku (2 ks bezpečnostní klíče)

Zobrazeno: 145
Datum vložení: středa 6. únor 2019

4 ks klíčů na šňůrce s přívěškem

Zobrazeno: 154
Datum vložení: středa 13. červen 2018

46. usnesení rady města

Zobrazeno: 197
Datum vložení: čtvrtek 2. únor 2012

5 ks klíčů na kroužku

Zobrazeno: 173
Datum vložení: pondělí 18. květen 2015

5 ks klíčů na kroužku s přívěškem

Zobrazeno: 151
Datum vložení: středa 31. březen 2021

5 ks klíčů na šňůrce

Zobrazeno: 167
Datum vložení: středa 14. leden 2015

5 ks klíčů s čipem

Zobrazeno: 166
Datum vložení: pátek 23. červenec 2021

7 ks klíčů

Zobrazeno: 172
Datum vložení: středa 6. květen 2015

7 ks klíčů na 2 kroužcích

Zobrazeno: 178
Datum vložení: úterý 30. červen 2015

Administrativní budova našla kupce

Zobrazeno: 150
Datum vložení: úterý 4. květen 2021

Adresný záměr prodeje části p.p.č. 1240 v k.ú. Hylváty

Zobrazeno: 93
Datum vložení: čtvrtek 28. březen 2024

Adresný záměr prodeje části p.p.č. 3170 v k.ú. Ústí nad Orlicí

Zobrazeno: 203
Datum vložení: středa 21. červen 2023

Agenda cestovních dokladů

Zobrazeno: 162
Datum vložení: středa 8. červen 2016

Agenda evidence obyvatel

Zobrazeno: 167
Datum vložení: středa 8. červen 2016

Agenda občanské průkazy

Zobrazeno: 189
Datum vložení: středa 8. červen 2016

Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje

Zobrazeno: 183
Datum vložení: pondělí 9. červenec 2012

Aktualizovaný plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí pro léta 2021 - 2026

Zobrazeno: 64
Datum vložení: středa 24. duben 2024

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Zobrazeno: 296
Datum vložení: pondělí 28. srpen 2023

Aktuální tisková zpráva 22. února 2016 - PERLA 01

Rok: 2016
Zobrazeno: 159
Datum vložení: pondělí 22. únor 2016

AKTUÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA K 12.5.2020 - Informace z jednání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Zobrazeno: 142
Datum vložení: úterý 12. květen 2020

AKTUÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA K 30.4.2021 - Kocianovo Ústí nabídne tři koncerty online

Zobrazeno: 130
Datum vložení: pátek 30. duben 2021

AKTUÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA K 30.4.2021 - Sice na dálku, ale bude! Začíná Kocianova houslová soutěž

Zobrazeno: 130
Datum vložení: pátek 30. duben 2021

AKTUÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA K 9.2.2021 - Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2021

Zobrazeno: 136
Datum vložení: úterý 9. únor 2021

Aktuální tiskové zprávy 11. června 2015

Rok: 2015
Zobrazeno: 173
Datum vložení: čtvrtek 11. červen 2015

Aktuální tiskové zprávy 12. března 2015

Rok: 2015
Zobrazeno: 162
Datum vložení: čtvrtek 12. březen 2015

Aktuální tiskové zprávy 12.7.2018

Zobrazeno: 146
Datum vložení: čtvrtek 12. červenec 2018

Aktuální tiskové zprávy 14. ledna 2016

Rok: 2016
Zobrazeno: 170
Datum vložení: čtvrtek 14. leden 2016

Aktuální tiskové zprávy 23. dubna 2015

Rok: 2015
Zobrazeno: 163
Datum vložení: čtvrtek 23. duben 2015

Aktuální tiskové zprávy 26. října 2017

Zobrazeno: 162
Datum vložení: čtvrtek 26. říjen 2017

Aktuální tiskové zprávy 27. srpna 2015

Rok: 2015
Zobrazeno: 164
Datum vložení: čtvrtek 27. srpen 2015

Aktuální tiskové zprávy 29. června 2017

Zobrazeno: 149
Datum vložení: pátek 30. červen 2017

Aktuální tiskové zprávy 29. ledna 2015

Rok: 2015
Zobrazeno: 163
Datum vložení: čtvrtek 29. leden 2015

Aktuální tiskové zprávy 30.8.2018

Zobrazeno: 140
Datum vložení: čtvrtek 30. srpen 2018

Aktuální tiskové zprávy 31. března 2016

Zobrazeno: 148
Datum vložení: čtvrtek 31. březen 2016

AKTUÁLNÍ TISKOVÉ ZPRÁVY 31. SRPNA 2017

Zobrazeno: 138
Datum vložení: čtvrtek 31. srpen 2017

Aktuální tiskové zprávy 4. února 2016

Rok: 2016
Zobrazeno: 165
Datum vložení: čtvrtek 4. únor 2016