Petr Hájek

Starosta

+420465514235-6
+420777736337

Kompetence na úseku samosprávy v oblastech:
odbor rozvoje města odbor školství, kultury, cestovního ruchu a propagace
odbor finanční
krizové řízení
interní audit
koordinace osadních výborů