Přejít na obsah
Mgr. Pavel Svatoš

Neuvolněný místostarosta

+420465514235-6


Kompetence na úseku samosprávy v oblastech:

odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
odbor kancelář tajemníka
odbor stavební úřad