Občanské průkazy a pasy

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. 

Všechny typy občanských průkazů lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

Poplatky

Podrobné informace ZDE: http://www.mvcr.cz/soubor/letak-zmeny-ve-vydavani-obcanskych-prukazu-od-1-cervence-2018-pdf.aspx

Cestovní doklady

Podrobné informace o vydávání cestovních dokladů naleznete ZDE.

Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů se provádí v přízemí budovy B Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí č.p. 7.