Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

V oblasti přenesené působnosti:

 • rozhoduje podle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (např. vydávání registrace k provozování autoškoly, zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění, osvědčení profesní způsobilosti řidiče) včetně výkonu státního odborného dozoru,
 • rozhoduje podle zákona o provozu na pozemních komunikacích (např. udělování a odnímání řidičských oprávnění, vedení registru řidičů, vydávání speciálních označení vozidel, stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích), včetně projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,
 • zabezpečuje činnosti podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve znění pozdějších předpisů (např. vedení registru vozidel, schvalování technické způsobilosti, přidělování registrační značky, dočasné vyřazování vozidel, trvalé vyřazování vozidel z registru vozidel, udělování oprávnění k provozování stanice měření emisí) a výkon státního odborného dozoru,
 • vykonává působnost dopravního úřadu pro taxislužbu a měststkou autobusovou dopravu
 • rozhoduje podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (např. vyřazování vozidel z úředního rozhodnutí, ukládání pokut),
 • vykonává agendu silničního správního úřadu. 
 • zabezpečuje činnost matričního úřadu (např. vydává rodné listy, úmrtní listy, organizačně zajišťuje uzavírání sňatků, vede matriční knihy, přijímá doklady k uzavření manželství a žádosti o osvědčení o státním občanství ČR),
 • zajišťuje agendu občanských průkazů v souladu se zákonem o občanských průkazech (tj. přijímá žádosti o vydání občanských průkazů, vydává občanské průkazy, vede evidenci vydaných občanských průkazů),
 • zajišťuje agendu cestovních dokladů v souladu se zákonem o cestovních dokladech (tj. přijímá žádosti o vydání cestovních dokladů, vydává cestovní doklady, vede evidenci vydaných cestovních dokladů),
 • zajišťuje agendu evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech (např. přihlašuje k trvalému pobytu, vede evidenci obyvatel),

V oblasti samostatné působnosti:

 • vykonává správu komunikací ve vlastnictví města - komunikace (celoroční údržba místních komunikací, chodníků, parkovacích ploch)
Škarka Jaroslav, Ing. , MPA Vedoucí odboru
465 514 346
731 436 185

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 204

Bartoš Ivan zkušební komisař, technik
465 514 530
736 516 300

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 7

Bednářová Lenka matrika
465 514 307
739 380 554

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 205


Červinková Miluše registr vozidel
465 514 531
736 516 301

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 6

Ešpandr Pavel, Bc. přestupky v dopravě
465 514 524
736 516 290

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 1-přízem

Flídrová Jana občanské průkazy
465 514 303
777 736 325

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 1


Gregar Jan, Bc. silniční hospodářství
465 514 341
736 516 274

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p.7
Číslo dveří: 204

Hermanová Natálie, Bc. přestupky v dopravě, RADAR, parkování
465 514 526
736 516 285

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 3

Svobodová Iveta, Bc. přestupky v dopravě, RADAR, parkování
465 514 526
604 283 716

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 3


Jansa Jiří správce komunikací
465 514 317
603 807 380

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 204

Karpíšek Milan zkušební komisař, technik
465 514 533
736 516 302

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 4

Slavíková Jitka přestupky v dopravě
465 514 525
736 516 287

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 2-přízemí


Stieglitzová Jana registr řidičů
465 514 527
736 516 288

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 4-přízemí

Svobodová Marie registr vozidel
465 514 532
736 516 289

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 5

Pirklová Marta, Ing. matrika
465 514 231
734 236 983

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 209


Jiruchová Jana, Ing., DiS. matrika
465 514 230
736 516 293

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 210

Smetanová Erika evidence obyvatel
465 514 301
736 516 303

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 1

Štrupová Marcela Renáta cestovní doklady
465 514 304
736 516 304

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 1