Přejít na obsah

KRONIKA MĚSTA ZA ROK 2012 JE DOKONČENA

Začátkem prosince byl dokončen roční kronikářský zápis o událostech ve městě Ústí nad Orlicí roku 2012. Kronikářkou je od roku 2012 Marie Steklíková, která převzala pomyslnou štafetu po Věře Sekotové. Současná verze kroniky města je již kompletně zpracovávána na počítači, tištěna a vázána ve formátu A4 a má 73 stran textu. Samostatnou součástí kroniky je dokumentace, která čítá 120 fotografií a 109 evidovaných příloh jako jsou např. pozvánky, plakáty, brožury, noviny či novinové články k popsaným událostem. Poprvé byla kronika prezentována na 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, kde se s ní seznámili nejen členové zastupitelstva, ale také přítomná veřejnost. Kronikářka Marie Steklíková má kancelář ve 3. poschodí budovy č.p. 7 na Mírovém náměstí. Případní zájemci o nahlédnutí do kronik města mají možnost každou středu od 9 do 12 hodin.
news list