Přejít na obsah

Konala se cyklo soutěž škol okresu

V úterý 11. května 2010 se v areálu Střední odborné školy automobilní v Hylvátech konalo okresní kolo dopravní soutěže pro žáky ZŠ okresu Ústí nad Orlicí a současně okresní kolo pro žáky Speciálních a praktických ZŠ.Hlavním pořadatelem akce byl Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Policií ČR, Oblastním spolkem ČČK a Střední odbornou školou automobilní. Soutěže se účastnilo celkem 72 dětí z 10 základních a 22 dětí ze 6 speciálních škol. Na čtyřčlenná družstva čekaly 4 disciplíny v podobě pravidel provozu na pozemních komunikacích – teoretická část, jízda podle pravidel na dětském dopravním hřišti – praktická část, jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci – teorie i praxe. Do krajského kola soutěže, které se uskuteční 7. - 8. června 2010 v Chrudimi, postupují družstva ZŠ Dolní Čermná a Speciální ZŠ II. Ústí nad Orlicí. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR - BESIP a Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy ČR.