Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 15. ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 11.2.2013
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu
     
 
 
 
 
 
 
 
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
  Plán investičních akcí na rok 2013    
3. ORM/1 - Plán investičních akcí 2013
Předkládá: Ing. Jan Šebrle
Přizvané osoby:
426 15:20
  Rozpočet města na rok 2013    
4. FIN/1 Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2013
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
427 15:30
  Finanční záležitosti    
5. FIN/2 Návrh na schválení rozpočtových změn pro rok 2012
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
428 17:00
6. FIN/3 Návrh na převod prostředků Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
429 17:10
7. FIN/4 Návrh na schválení dotace pro Konfederaci politických vězňů
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
430 17:15
8. FIN/5 Stanovení výše prostředků Z FRB na půjčky vlastníkům domů a bytů
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
431 17:20
9. FIN/6 Oprava tiskové chyby v usnesení 256a/2012-ZM
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
432 17:25
10. OŠKCP/1 - Dotace města Ústí nad Orlicí svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
433 17:30
11. OŠKCP/2 - Poskytnutí dotací určených rozpočtem města pro rok 2013
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
434 17:35
12. OŠKCP/3 - Návrh na ukončení platnosti smlouvy o poskytnutí dotace
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
435 17:40
  Majetkoprávní úkony    
13. MPO/1 - Zásady spoluúčasti města Ústí nad Orlicí na výstavbě technické infrastruktury pro období 2013-2014
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
436 17:45
14. MPO/2 - Kupní smlouva na p.p.č. 1283/12 a st.p.č. 664/2 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
437 17:50
15. MPO/3- Kupní smlouva na p.p.č. 667/64 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
438 17:55
16. MPO/4 - Kupní smlouva na st.p.č. 555 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
439 18:00
17. MPO/5 - Kupní smlouva na st.p.č. 550 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
440 18:05
18. MPO/6 - Směnná smlouva Policie ČR
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
441 18:10
19. MPO/7 - Převod členských práv a povinností vztahujících se k družstevnímu bytu ÚOBD
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
442 18:15
20. MPO/8 - Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
443 18:20
21. MPO/9 - kupní smlouva na p.p.č. 1550 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
444 18:25
22. MPO/10 - směnná smlouva - směna p.p.č. 1626/125 a p.p.č. 1626/124 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
445 18:30
23. MPO/11 - smlouva o smlouvě budoucí kupní a nájemní smlouva - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
446 18:35
24. MPO/12 - bezúplatný převod - parkoviště u nemocnice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
447 18:40
  Různé    
25. OSS/1 Plán prevence kriminality města Ústí nad Orlicí na období 2012-2015
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
448 18:45
26. OSS/2 Volnočasový klub - žádost o dotaci
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
449 19:00
27. OSS/3 Asistent prevence kriminality - žádost o dotaci
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
450 19:10
28. OSS/4 Výjimky ze Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
451 19:20
29. SÚ/1 - Vydání změny č. 8 územního plánu města Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
452 19:30
30. SÚ/2 - Návrh na pořízení změny územního plánu města Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
453 19:35
31. OPŽ/1 - Dodatek č. 1 Statutu kontrolního výboru
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
454 19:40
32. OPŽ/2 - Provedení kontroly plnění povinností vlastníka ke společnosti TEPVOS, spol. s r. o.
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
455 19:45
33. OPŽ/3 - Návrh Plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2013
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
456 19:50
34. TAJ/1- Informace o rezignaci
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
457 19:55
35. TAJ/2 - Informace o splněných usneseních ZM 2012
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
458 20:00
36. STA/1 - Volba nového člena rady města
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
459 20:05
37. STA/2 - Informace starosty
Předkládá: Petr Hájek
  20:10
38. Různé - korespondence, zápisy atd.
Korespondence:
1. TJ Jiskra - Informace o využití příspěvku města
Zápisy OSV:
1. OSV Knapovec - 6.12.2012, 7.1.2013
2. OSV Hylváty - 18.12.2012, 17.1.2013
3. OSV Černovír - 10.1.2012
Zápisy KV:
1. 11. zasedání - 19.12.2012
2. 12. zasedání - 4.2.2013
Zápisy FV:
1. 16. zasedání - 30.1.2013
2. 17. zasedání - 6.2.2013
Předkládá: Petr Hájek
  20:20
39. Závěr
Předkládá: Starosta
  20:25
news list