Přejít na obsah

Rada města vyhlásila dotační programy města pro rok 2013

Rada města na svém zasedání dne 19. 11.2012 projednala a schválila dotační programy města pro rok 2013.   PŘEHLED DOTACÍ pro rok 2013:   a) na sportovní činnost – dotace je nově poskytována jako neúčelová    b) na jednotlivé sportovní a volnočasové akce   c) na rozvoj a údržbu sportovišť   d) na kulturní aktivity (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost)   e) na zachování a obnovu památkového fondu   f) na projekty škol   g) na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví   h) na ostatní projekty   FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ  včetně příloh jsou k dispozici: na věcně příslušném odboru  (tj. na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace nebo na odboru sociálních služeb), v Informačním centru, na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz (záložka Úřad,  sekce Dotace města nebo Tiskopisy MěÚ)   Žádosti o dotace pro rok 2013 se přijímají na předepsaných formulářích do 11. 1. 2013 (sport, školství, kultura) a do 21. 1. 2013 (oblast sociálních služeb a zdravotnictví).   Mgr. Luboš Mikyska, vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace  
news list