Přejít na obsah

MODERNÍ ENDOSKOPICKÉ PRACOVIŠTĚ V NOVÝCH PROSTORÁCH

V úterý 10. ledna bylo v Orlickoústecké nemocnice otevřeno nové moderní endoskopické pracoviště gastroenterologie. Pracoviště gastroenterologie se zaměřuje na moderní způsoby diagnostiky a léčby v širokém spektru onemocnění gastrointestinálního traktu. Kvalitním technickým vybavením, vysoce erudovaným týmem lékařů a sester patří ke špičkovým pracovištím svého druhu v ČR a po Pardubické krajské nemocnici, a.s. je v počtu ošetřených pacientů druhým největším gastroenterologickým centrem v Pardubickém kraji. Zajišťuje péči pro spádovou oblast s 140 000 obyvateli. V roce 2011 bylo provedeno celkem 3.500 ambulantních vyšetření, z toho 1.800 gastroskopií a 1.700 kolonoskopií.   Endoskopická vyšetření na tomto pracovišti jsou prováděna již od roku 1973 a patří dnes k základním  vyšetřovacím metodám v oboru gastroenterologie. Vyšetření se nejčastěji provádí u žaludečních a dvanáctníkových vředů, zánětů jícnu nebo při podezření na přítomnost cizích těles v žaludku. Naše pracoviště zajišťuje nepřetržitou péči o urgentní krvácivé stavy v oblasti gastrointestinálního traktu.   Toto pracoviště má také statut CENTRA PRO PREVENCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU. Právě nádory tlustého střeva patří k závažným problémům současné doby.   Přestěhování do pavilonu interních oborů významně zlepšilo transport pacientů na vyšetření, je zajištěna návaznost na sonografické vyšetření a JIP interních oborů v rámci jednoho pavilonu. Přestavba a modernizace endoskopického pracoviště byla financována za podpory Pardubického kraje. Náklady na stavební úpravy a přístrojové vybavení představovaly finanční objem ve výši 18.850.000 Kč, náklady na prostorové vybavení byly ve výši 539.000 Kč.

news list