Přejít na obsah

ZAJIŠŤUJÍ SVAH PŘED SESUVY

O víkendu 9. – 10. dubna probíhají práce na svahu na Andrlově chlumu k zajištění bezpečnosti před sesuvy půdy a kamení na vozovku. Je uzavřena komunikace z Ústí nad Orlicí do Řetové a odborná firma zde odstraňuje část převisu, který ohrožuje bezpečnost na komunikaci po ním. Od pondělí 11. dubna bude komunikace zprůjezdněna.