Přejít na obsah

UDÁLOSTI - OSLAVY DNE STUDENSTVA ÚSTECKÉHO GYMNÁZIA

Na neděli 21. listopadu 2010 připravilo Gymnázium v Ústí nad Orlicí 6. ročník oslav dne studentstva. Komponované vystoupení složené z hříček 10 tříd gymnázia proběhlo pro veřejnost v Roškotově divadle. „Každá třída si připravuje divadelní hříčku na téma, které si vylosuje. Studenti sepíší scénář a připraví vše co je potřeba na krátké divadelní představení do 15 minut. Celý tomto den byl pojat jako den soutěžní, kdy spolu soutěží nižší stupně gymnázia a vyšší stupně gymnázia. Samozřejmě nosnými tématy jsou listopad 1989 a listopad 1939, kterých se vždy skvěle ujmou třetí ročníky.“, řekla Lenka Janyšová, která se stará o dramaturgii celého pořadu. A jaká témata byla pro studenty připravena?Co se týká losovaných témat, jedním z nich bylo například „O popelce“, ale vůbec to nemusí být zpracováno jako pohádka, studenti napíší svůj příběh ze zcela jiného prostředí a jejich pohled na zpracované téma je velice zajímavý.“, dodala Lenka Janyšová. Nejlepší hříčka dostává cenu v podobě dortu od pana ředitele a dále hodnotí studentská porota nejlepšího herce a herečku. Den studentstva je celoškolní projekt v rámci dramatické výchovy. Listopad 1939 Na podzim roku 1939 přišla vlna demonstrací proti německým okupantům. Na výroční den vzniku první Československé republiky 28. října 1939 byla v Praze zahájena střelba do davu demonstrantů. Okupační moc využila příležitosti a 17. listopadu téhož roku, nyní se tento den slaví jako Mezinárodní den studentstva, pozatýkala stovky studentů, kteří byli bez soudu posláni do koncentračních táborů, odkud byla většina z nich po třech letech na naléhání protektorátní vlády propuštěna. (V táborech jich zahynulo 35). 17. 11. 1939 byly uzavřeny v protektorátu vysoké školy. Listopad 1989 Dne 17. listopadu 1989 svolali tehdejší oficiální i nezávislé studentské organizace do Prahy na Albertov manifestaci studentů vysokých škol. Oficiálně povolená akce přerostla v dosud největší spontánní protest proti tehdejšímu komunistickému vedení. Tisíce lidí se po ukončení povolené části programu vydaly směrem na Václavské náměstí. Na Národní třídě byl průvod zastaven a posléze obklíčen policejními těžkooděnci. Demonstrace byla brutálně rozehnána - výsledkem byly desítky lehce i těžce raněných. Zdroj: www.pametnaroda.cz