Přejít na obsah

Zřízeno informační zdravotnické centrum

Pro případné pacienty zvláště z míst, odkud je hůře dostupná nejbližší ordinace Lékařské služby první pomoci (LSPP), bylo zřízeno při Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje tzv. Informační zdravotnické centrum.   V Informačním zdravotnickém centru budou dvě telefonní linky: 466 650 647 pro dospělé 466 650 658 pro děti a dorost.   Po zavolání na příslušnou linku bude možno konzultovat zdravotní stav s lékaři, kteří jsou připraveni poradit s dalším postupem.   Využití výše uvedených telefonních linek je vhodné ve všech případech, kdy se nejedná o urgentní život ohrožující stavy, pro které je určena telefonní linka 155. Tato linka by neměla být zbytečně zatěžována, aby byla k dispozici pro skutečně neodkladné a závažné případy.   Voláním na tel. linku 155 se občan dovolá na krajské zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Zde operátor(ka) na základě posouzení situace v indikovaných případech vyšle k pacientovi posádku Rychlé lékařskou pomoci nebo Rychlé zdravotnické pomoci. Odkladné zdravotní stavy bude směrovat na příslušné praktické lékaře oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, kteří jsou povinni v rámci své ordinační doby poskytovat zdravotní péči svým zaregistrovaným pacientům, a to i formou návštěvní služby.