Přejít na obsah

Den otevřených dveří zš bratří čapků

Ve středu 13. ledna 2010 se konal Den otevřených dveří Základní školy Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Návštěvníci školy měli možnost nejen nahlédnout do výuky, ale také navštívit veškeré učebny včetně odborných jejichž většina je rekonstruovaná. Nové vybavení má také učebna fyziky, rekonstruuje se počítačová učebna a jednotlivé třídy jsou pestrobarevně vymalované. Odpoledne navštívil školu starosta města Richard Pešek a místostarosta Mgr. Luboš Bäuchel, kteří společně s ředitelkou školy Janou Langerovou shlédli prostory školy a vyzkoušeli si na vlastní kůži některé novinky v jednotlivých učebnách.

"Od loňského „Dne otevřených dveří“ jsme nově vybavili jednu učebnu školní družiny novým nábytkem a jednu kmenovou učebnu na 1. stupni interaktivní tabulí SMARD BOARD a v této třídě jsme provedli ještě renovaci stávajícího nábytku. Dále byla provedena velká oprava WC pro chlapce na 1. stupni ZŠ. Dále se nám také podařilo rozšířit vybavenost odborných učeben o nové zajímavé moderní učební pomůcky jako například dataprojektory, hlasovací zařízení, dráhu na měření rychlosti pro učebnu fyziky, 11 kusů GPS pro učebnu fyziky, hračky pro školní družinu a další." sdělila ředitelka školy Jana Langerová.