Přejít na obsah

Odhalili mandlovu sochu „tichá orlice“

V pátek 13. listopadu 2009 proběhlo v zahradě Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí slavnostní odhalení 170 cm vysoké bronzové sochy švédského sochaře Petera Mandla, který vystudoval železnobrodskou sklářskou školu a Akademii výtvarných umění v Praze. Do exilu odešel v roce 1968. Jeho dědeček a babička žili v Ústí nad Orlicí a rodina má na ústeckém hřbitově hrob, který autor příležitostně od roku 1994 navštěvuje. V létě 2008 oslovil starosta Richard Pešek Petera Mandla, aby vytvořil sochu s názvem „Tichá Orlice“. Práce Petera Mandla jsou ve významných evropských i světových sbírkách. V zahradě Hernychovy vily je socha umístěna poblíž sousoší „Mrtvý Ábel“ od ústeckého rodáka Quida Tomáše Kociana. Jde o další z uměleckých děl autorů, kteří proslavili město jak v Čechách tak ve světě, kteří se tímto způsobem „vrací domů“. Veškeré náklady spojené s tvorbou, odlitím a umístěním sochy byly zajištěny sponzory.