Přejít na obsah

Pozvánka na výstavu „moje místo“

Od čtvrtka 17. září 2009 je v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí – Hernychově vile přístupná výstava současného wroclavského výtvarníka Mirka Antoniewicze nazvaná „MOJE MÍSTO“. Rok 1959. Náměstí ve Wroclavi. Chlapec krmí holuby. Šeď dlažby, šeď holubů a v pozadí šeď lidského davu. Chvíle zastavení... Postava chlapce je rozpoznatelná díky roli, která je mu zde přisouzena. Zobrazované události získávají na váze, provokují ke kladení otázek a čekají na svou interpretaci. Výstava je v Hernychově vile otevřena do 15. listopadu 2009 a máte možnost ji navštívit denně kromě pondělí a poslední soboty v měsíci. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.