Přejít na obsah

Cvičení "ochrana obyvatel při hromadném ohrožení"

V pondělí 29. června proběhlo na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí cvičení zaměřené na ochranu obyvatel. V areálu školy si žáci nacvičili hromadnou evakuaci, vyplňování testu s tématikou Ochrana obyvatel při hromadném ohrožení, shlédli videa Základy první pomoci teorie a praxe při hašení požárů a prakticky si procvičovali první pomoc ve spolupráci s ČČK Ústí nad Orlicí. Druhá část cvičení se odehrála na hřišti v Černovíře, kde žáky členové SDH seznámili s vybavením a postupy při hašení ohně a záchraně životů.

„Již třetím rokem pro gymnázium Ústí připravujeme hasičskou část jejich barnného dne.Studenti byli nejdříve seznámeni s chováním v případě mimořádných událostí, evakuací a nahlašováním událostí na tísňová čísla. Poté se postupně přesouvali na připravená stanoviště. Vyzkoušeli si prakticky evakuaci pomocí lanové techniky přes řeku. Byli seznámeni s osobním vybavením hasiče a použitím hasicích přístrojů, poté si to sami vyzkoušeli. Na posledním stanovišti si prohlédli moderní cisternový automobil TATRA, shlédli ukázku výroby pěny a v přilehlé stráni se vžili do práce hasičů při likvidaci lesních požárů, sami ovládali útočné proudy z cisterny.“, řekl Ivan Špinler – velitel SDH Černovír.