Přejít na obsah

"o černého výra" po sedmnácté

V sobotu 28. června 2008 se v Černovíru u Ústí nad Orlicí uskutečnil XVII. ročník hasičské soutěže nazvané "O černého výra". Soutěž, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů Černovír je zařazena v seriálu Velká cena Ústeckoorlicka v požárním útoku. Letošního ročníku se účastnilo celkem 35 družstev, 22 mužských a 13 ženských z širokého okolí a také družstvo z Polska. Z Polska přijelo družstvo Starého Waliszówa, součást gminy Bystrzyca Kłodzka se kterým SDH Černovír udržuje již 7 let partnerské kontakty. V mužích se na prvním místě umístilo družstvo Letohrad - Červená, druhé skončilo družstvo Tutleky a třetí Bystřec A. V ženách zvítězilo družstvo Dolní Třešňovec, druhé Horní Třešňovec a třetí skončilo družstvo z České Rybné. Černého výra za nejdelší čas získalo družstvo žen Bystřec.