Přejít na obsah

Podpora údržby nemovitostí v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v roce 2016

Město Ústí nad Orlicí pro rok 2016 vyhlásilo nový dotační program. Jedná se o podporu údržby budov, které se nacházejí v městské  památkové zóně Ústí nad Orlicí a které nejsou kulturními památkami.

Dotace je poskytována pouze na opravu či výměnu oken, dveří, a výkladců (materiálem musí být z pohledové strany z ulice či náměstí vždy dřevo) a střešní krytiny.

 

Dotace může dosáhnout max. 15% rozpočtovaných nákladů.

 

Žádosti na předepsaném formuláři (viz. záložka Úřad - Dotace města)  je možné podávat do 30. 4. 2016.

 

Informace: Městský úřad Ústí nad Orlicí,  odbor ŠKCP, Mírové náměstí čp.7, 524 01 Ústí nad Orlicí, Ing. Dana Kličková, 465 514 306, e-mail: klickova@muuo.cz

 


news list