Přejít na obsah

HEJTMAN NAVŠTÍVIL GYMNÁZIUM

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v pátek 9. prosince ústecké gymnázium. Návštěva se uskutečnila na pozvání ředitele školy u příležitosti 70 let od založení školy.

Nejprve proběhlo jednání s vedením školy, při němž byl hejtman ředitelem seznámen s aktuálním stavem a fungováním školy a byly projednány provozní a investiční potřeby.

Hovořilo se také o plánovaných investičních akcích. V rámci připraveného projektu by měla být provedena vestavba nové biologické laboratoře v podstřešních prostorách, významně modernizováno vybavení odborných učeben, zajištěna bezbariérovost budovy a provedena částečná rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení. Aktuálně se čeká na vyhodnocení žádosti z projektu IROP. V rámci Úspor energie je projekčně připravena výměna oken, zateplení horních stropů, sanace základů a opravy fasády. Bylo již vydáno i stavební povolení a žádost o dotační titul bude podána ještě letos v prosinci.

V rámci jednání hejtman ujistil vedení školy, že Pardubický kraj vnímá potřebu neodkladného řešení dožívajících okenních výplní a bude se záležitostí zabývat, i kdyby dotační žádost nebyla úspěšná.

Při krátkém setkání s učiteli hejtman podpořil gymnaziální vzdělávání. Ujistil pedagogy o tom, že školská situace v kraji je stabilizovaná a v nejbližších letech se neplánují žádné redukce gymnázií. Zejména "jazykáře" zaujala nabídka finanční podpory Pardubického kraje cílená na partnerské zahraniční zájezdy a možnost spolupráce s hledáním partnerských škol v zahraničí.

Při hodinu a půl trvající besedě se studenty hejtman nejprve nastínil rámec fungování veřejné správy, historii státního zřízení i vzniku samosprávných celků. Přiblížil oblasti, které má krajská samospráva v kompetenci. Poté odpovídal na dotazy žáků. Ty zajímalo například to, kdy se začal zabývat politikou nebo jaký je jeho názor na povinnou maturitu z matematiky. Byli také zvědavi na to, kterého novodobého prezidenta považuje za nejlepšího a proč.


Hejtman Netolický schválil žákům výběr střední školy - gymnázia s dodatkem, že musí pokračovat ještě v dalším studiu. Vyzdvihl význam všeobecného vzdělání a přehledu jako předpokladu ke kritickému a racionálnímu vyhodnocování současného přebytku informací.

IMG1679
IMG1682
IMG1688
IMG1689
IMG1690
IMG1691
IMG1694
IMG1696
IMG1703
IMG1712

news list