Přejít na obsah

S VEDENÍM MĚSTA DISKUTOVALI NA AKTUÁLNÍ TÉMATA

  Podzimní setkání vedení města s veřejností se v Malá scéně uskutečnilo ve středu 18. listopadu. Starosta Petr Hájek zde společně s místostarosty seznámil přítomnou veřejnost s aktuálními tématy našeho města.   Jako první byl prezentován projekt Revitalizace městské památkové zóny, který má za cíl revitalizovat prostor za kostelem Nanebevzetí Panny Marie a tento dále propojit s prostorem u Roškotova divadla. Město bude s tímto projektem usilovat o získání finančních prostředků z evropských fondů v následujícím programovém období.   Dále starosta veřejnost seznámil se stavem rekonstrukce ulice T.G.M. a prezentoval nový vodní prvek, který zde bude umístěn. Vysvětlil také postup jednotlivých prací, které jsou leckdy vázány na pozemky, které nejsou v majetku města a je tedy třeba dořešit složité majetkoprávní vztahy. Z pohledu veřejnosti tak dochází v některých částech stavby k nelogickým stavům, které jsou závislé právě na majetkových vztazích.   Místostarosta Jiří Preclík poté přítomným prezentoval plán obnovy veřejné zeleně v rámci kterého bude ještě vysazována zeleň za přede vybraná místa. O obnově zeleně (mapy lokalit, rozmístění a  rozpis dřevin a keřů) na území města informujeme podrobně na našem webu ZDE.   Místostarosta Michal Kokula informoval o průběžných výsledcích veřejného dotazníku, který se týká připravovaného řešení městské hromadné dopravy (MHD). Dotazník prozatím vyplnilo přes 350 lidí z nichž si větší část vybrala elektronickou verzi, kterou můžete do konce listopadu online vyplnit ZDE. Město v rámci MHD prozatím z finančních důvodů nepočítá s obslužností vzdálenějších městských částí. Ty by byly nadále pokryty veřejným dopravcem v podobném rozsahu jako dnes. Koncem roku 2016 navíc končí licence stávajícímu dopravci a Pardubický kraj bude vypisovat výběrové řízení na nového veřejného dopravce. Tato situace umožní jednání nad novými jízdními řády.   Setkání s veřejností dále pokračovalo diskuzí například na stále živé téma stavby Průjezdu železničním uzlem Ústí nad Orlicí nebo osudem staré výpravní budovy a další. Podzimní setkání, kterého se zúčastnilo na 6 desítek lidí, trvalo necelé tři hodiny.    
news list